Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Dokumente vir registrasie

Nuwe Studente

Afskrifte van sertifikate, selfs al is dit as ware afskrifte van die oorspronklikes gesertifiseer, nie aanvaar sal word as die oorspronklike dokumente nie getoon word nie.

Nasionale Senior Sertifikaat- of IEB-eksamens

As jy die skool-eindeksamen aan die einde van 2019 geskryf het, moet jy die volgende verskaf:

  • Die oorspronklike Uitslagadvies van die NSS- of IEB-eksamens wat van die betrokke onderwysowerheid ontvang is en ʼn afskrif daarvan.

As jy die skool-eindeksamen voor die einde van 2019 geskryf het, moet jy die volgende verskaf:

  • Die oorspronklike Uitslagadvies van die NSS- of IEB-eksamens wat van die betrokke onderwysowerheid ontvang is en ʼn afskrif daarvan
  • Jou oorspronklike NSS en ʼn afskrif daarvan.

Ander skoolstelsels

As jy in ʼn ander skoolstelsel as die Suid-Afrikaanse NSS- of IEB-stelsels onderrig is, moet jy die volgende met registrasie toon:

  • Die oorspronklike skoolverlatersertifikaat van die betrokke skoolstelsel en ʼn afskrif daarvan
  • Die oorspronklike sertifikaat van universiteitsvrystelling uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad en ʼn afskrif daarvan.

As jy steeds vir jou uitslag wag, sal ʼn reëling vir voorwaardelike registrasie getref word.

Ander universiteite

As jy ʼn nuwe eerstejaarstudent is wat aan ander universiteite studeer het, moet jy die volgende verskaf:

  • Bostaande sertifikate
  • Jou oorspronklike akademiese rekord en sertifikaat van goeie gedrag en afskrifte daarvan.

As jy ʼn nuwe nagraadse student is wat aan ander universiteite studeer het, moet jy die volgende verskaf:

  • Jou oorspronklike akademiese rekord en graadsertifikaat en afskrifte daarvan.

Terugkerende Studente

Uitstaande dokumente

Terugkerende studente wat nog nie toelatingsbewysdokumente (oorspronklike NSS en/of sertifikate van ander onderwysowerhede) getoon het nie sal slegs mag registreer as hulle die oorspronklike uitstaande dokumente as bewys van toelating voor of met registrasie toon.