Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Lewensvatbare Voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud Dienste vir die Universiteit Stellenbosch Hoof Kampus

Tydens die onderhandeling tussen die Vakbonde en die Universiteit Stellenbosch gedurende 2016 insake inkontraktering en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Lewensvatbare Voorsiening. Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die Universiteit op ʼn deursigtige manier, inaggenome die insette van belangegroepe, besluit op die mees geskikte metode vir die verskaffing van essensiële dienste aan die Universiteit. Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet word of wanneer 'n behoefte vir 'n nuwe diens ontstaan .

Stellenbosch Universiteit begin hiermee die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir die voorsiening van Gebou en Loodgieter Onderhoud Dienste op die kampus te Stellenbosch te verkry. As deel van die Lewensvatbare Voorsieningsproses word insette verlang van belangegroepe of enige partye wat moontlik geraak kan word deur die voorsiening. Persone wat wil insette lewer, word versoek om geskrewe voorleggings aan Hendri Knoetze, Senior Aankoper, via e-pos by hknoetze@sun.ac.za te stuur of om voorleggings te lewer by afdeling Aankope en Voorsieningsdienste (Merrimanlaan) in te dien, teen 30 Maart 2018. Mense wat persoonlik insette wil lewer moet asseblief so aandui en kontakbesonderhede verskaf. Hierdie voorleggings sal deel vorm van die evaluering van die Lewensvatbare Voorsieningsopsies.

Ten einde lewensvatbare opsies te vergelyk sal 'n tender uitgereik word aan Onderhoud Dienste Verskaffers. Die diens wat benodig word, is vir gebou en loodgieter onderhoud aan die akademiese en koshuisfasiliteite op die kampus. 

Hierdie fasiliteite bestaan uit:

 • Kantore, Woonstelle en Klaskamers 
 • Meganiese Ruimte
 • Sentrale rekenaar en stoorruimtes
 • Voedselfasiliteit
 • Sitkamers, Ontspannings en Vergaderruimtes
 • Slaap-/Studiearea sonder toilet / bad
 • Toilet / Bad

Die volgende aktiwiteite sal met verskillende frekwensies binne bogenoemde ruimtes benodig word:

 • Toilette, wasbakke, krane, drein, water verhitters en pype
 • Deure en deur rame
 • Vensters en venster rame
 • Mure en pleister
 • Plafonne en dak bedekkings
 • Interne en ekstrne gebou materiaale
 • Brandtrappe en trappe

Dienste sluit die bestuur van weksbevelle en personeel, begroting voorbereiding en koste beheer asook raportering van onderhoud statistiek.

Die voorstelle sal op die volgende kriteria beoordeel word:

 • Volhoubaarheid van voorstel
 • Bewese menswaardigheid protokolle en bestuurspraktyke toegepas in die bestuur van menslike hulprbonne.
 • BBSEB gradering
 • Verwysings van minstens 5 huidige kliënte.
 • Waarde Toevoeging:

Metodologie in terme van:

 • Bestuurskontroles
 • Kommunikasiestelsels
 • Bestuur van veiligheidsaspekte (OHSA)
 • Gehaltebeheerstelsels
 • Op watter manier word sensitiewe areas bestuur
 • Hoe word kliëntetevredenheid bereik en gewaarborg

Beskerming van bates

 • Voorkomende aksies
 • Rapportering van onderhoudsprobleme