​​​
Akkommodasie vir studente met gestremdhede


Die Universiteit Stellenbosch oorweeg ook versoeke vir plasing in 'n koshuis op grond van fisiese gestremdhede wat mobiliteit beïnvloed en universiteitsverblyf noodsaak.

Vir meer inligting, besoek: http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/cscd/special-learning-needs-(disabilities)/living-on-campus​