​​

NASIONALE NORMTOETS (NNT)

Die NNT is ’n assesseringstoets wat aangewend word vir eerstejaar aansoekers tot hoër onderwysinstellings. Die toets assesseer ’n kandidaat se vermoë om sy/haar begrip van akademiese geletterdheid (taalvaardigheid), kwantitatiewe geletterdheid (syfervaardigheid) en Wiskunde binne ’n tersiêre (hoër onderwys) konteks toe te pas.

Slegs aansoekers van die School of Tomorrow en aansoekers vir die Fakulteit Regsgeleerdheid

School of Tomorrow:

  • School of Tomorrow aansoekers moet hulle NNTs voor die einde van 2021 aflê om te verseker dat die resultate beskikbaar is voor registrasie.​
Fakulteit Regsgeleerdheid:
 Indien jy aansoek doen by die Fakulteit Regsgeleerdheid moet jy die NNT voor 16 Julie aflê.
  • BCom Regsgeleerdheid, BRekLLB - AQL & MAT
  • BA Regsgeleerdheid, LLB - AQL

Besoek www.nbt.ac.za vir toetsdatums en besprekings.
​​