SKRYF DIE NASIONALE NORMTOETS (NNT)


Die NNT's is van toepassing op voornemende eerstejaar aansoekers aan die Universiteit Stellenbosch. Die US gebruik die Nasionale Normtoetse vir keuring en/of plasing.

Vir meer inligting rakende die NNT, klik HIER.​

Bespreking om die NNT's te skryf, besoek asseblief www.nbt.ac.za of skakel 021 650 3523. 


​​