Maties
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Nie-akademiese meriete vorm

Na deeglike oorweging van die data van die afgelope paar jare se aansoeke, het die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe besluit om die gebruik van die nie-akademiese meriete (NAM)-vorm te stop in die keuring van aansoekers in keuringskategorie B1: “Huidige leerders (graad 12) en gematrikuleerdes" tot voorgraadse programme.

Alhoewel die gebruik van die NAM-vorm bygedra het tot die keuring van studente wat betrokke was by 'n wye verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite op hoërskool, voorsien ons nie dat die NAM-vorm se weglating aansoekers wat aan sulke aktiwiteite deelgeneem het sal benadeel, in die hersiene keuringsproses, nie. Die NAM-vorm het voorsiening gemaak daarvoor dat aansoekers wat in graad 10, graad 11 of graad 12 deelgeneem of presteer het aan nie-akademiese aktiwiteite erkenning hiervoor kon ontvang in enige van hierdie drie jare voor en insluitend die aansoek jaar. Die NAM-vorm was so ontwikkel om te verseker dat aansoekers wat aan NAM aktiwiteite deelgeneem het, nie hulle akademiese verantwoordelikhede hoef prys te gee nie. Terwyl hierdie aktiwiteite nie meer tot die keuringsproses bydra nie, sou ons steeds vir ʼn student aanbeveel om met sulke aktiwiteite aan te gaan om hulle studie-ervaring te verryk.

Die Fakulteit ondersoek tans ander gestandaardiseerde toets opsies om die keuring van studente in voorgraadse programme in die toekoms aan te vul.

Vir die 2020-inname sal aansoekers in keuringskategorie B1: “Huidige leerders (graad 12) en gematrikuleerdes", slegs oorweeg word op grond van hul prestasie op skool sowel as in die Nasionale Normtoetse (NNTs).

Besoek gerus www.maties.com en klik op “Aansoek" > “Toelatings- en keuringsvereistes", vir meer inligting oor die keuringsriglyne vir elk van die Fakulteit se voorgraadse programme. Navrae rakende keuring tot hierdie programme kan na die Keuringskantoor gerig word op tygselections@sun.ac.za of 021 938 9533 | 9580