Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.

Hoe doen ek aansoek?

Voornemende studente wat reeds voorlopig aanvaar is vir een van hulle 3 programkeuses kan aanlyn aansoek doen vir beurse en lenings.

Sodra jy moontlike beurse of lenings geidentifiseer het waarvoor jy wil aansoek doen, kan jy aanlyn aansoek doen vir die volgende vanaf 4 Mei 2020:

US Finansiele Ondersteuning: my.sun.ac.za (teken in met jou studentenommer en wagwoord).

NSFAS Befondsing: http://www.nsfas.org.za​  (maak voorlopig 1 Augustus 2020 oop vir aansoeke)

BELANGRIKE KENNISGEWING

Verseker dat daar 'n aansoek by beide die Universiteit Stellenbosch en NSFAS in plek is.


​​