Internasionale Studente

 

BELANGRIKE INLIGTING VIR ALLE INTERNASIONALE STUDENTE

 

Om met ’n studievisum aan die Universiteit Stellenbosch te registreer. 

 • Aansoeker benodig ‘n brief vanaf Universiteit Stellenbosch  Internasionaal (US Internasionaal) ten einde aansoek te doen vir ’n studievisum by die SA Hoë Kommissaris of Ambassade in hul land van herkoms. 
 • Fooie vir graad-doeleinde internasionale studente word soos volg gehef:  klasgelde soos betaalbaar deur SA burger + ‘n Internasionale Registrasiefooi (SAOG burger of nie-SAOG burger) + diensfooi (bv. Internet, klasnotas, ens.). Gelde is ten volle betaalbaar voor registrasie.
 • Fooie vir nie-graad-doeleinde internasionale studente wissel volgens die student status van die aansoeker. Vir meer inligting, besoek: http://www0.sun.ac.za/international/prospective-students/non-degree-seeking--short-term-students-1.html.
 • Studente moet die volgende dokumente tydens registrasie toon:  ’n geldige paspoort, ’n geldige studievisum, bewys van mediese versekering vir die betrokke jaar asook ’n betalingsbewys van die bg. fooie.

 

Om as buitelandse burger met permanente verblyfreg vir Suid Afrikate aan die Universiteit Stellenbosch te registreer. 

 • Studente met permanente verblyfreg in SA geniet grotendeels dieselfde regte as SA burgers met enkele uitsonderings. Dieselfde betalingsreëlings as vir SA Burgers geld dus.  
 • Tydens registrasie sal studente die volgende dokumente moet toon:  ’n geldige paspoort met ’n permanente verblyfreg permit/stempel vir Suid Afrika in die paspoort. 

 

Om as Suid Afrikaanse burger te registreer indien die kandidaar nie ’n studievisum in sy/haar paspoort van sy/haar ander land het nie. 

 • Kandidate moet in gedagte hou dat sekere lande nie dubbele burgerskap toelaat nie, en dat Suid-Afrika dit nie toelaat tussen SA en lande waar dit nie toegelaat word nie.  Studente moet tydens registrasie die volgende toon:  Suid-Afrikaanse paspoort OF Suid-Afrikaans ID boekie.

 

Neem asb. kennis dat studente die korrekte dokumente tydens registrasie moet toon: of ’n permanente verblyfreg permit / stempel in hul paspoort, of ’n geldige studievisum vir die Universiteit van Stellenbosch. Studente wat nie een van die bogenoemde kan toon nie, sal nie kan registreer nie.

 • Jy sal ook bewys moet toon van mediese dekking wat in SA erken word. Hierdie mediese dekking moet van ’n verskaffer wees wat in terme van die Wet op Mediese Skemas, 1998,  by die SA Raad vir Mediese Skemas geregistreer is. Kry meer inligting hier.

 

Rig asseblief alle navrae aan die Universiteit Stellenbosch  Internasionaal (US Internasionaal), Wilcocks Gebou, h/v Ryneveld- en Victoriastraat (ingang in Victoriastraat). Kantoorure vir studente: daagliks:  10:00 – 13:00 en 14:00 - 15:00 (Woensdae uitgesluit).

 

Minimum Vereistes: Internasionale Kurrikulums

Kontakpersone:

 • Algemene navrae: +27 (0)21 -808 2565 | interoff@sun.ac.za
 • Carmelita Talmarkes: Vol-graad, Voorgraadse Aanvaardings +27 (0)21 -808 2910 | ctalmarkes@sun.ac.za
 • Cindi de Doncker: Vol-graad, Nagraadse Aanvaardings +27 (0)21 -808 2566 | cnm@sun.ac.za
 • Hanna Kotze: Nie Graad Doeleinde Studente, Semester "Study Abroad" Aanvaardings en/of Nie Graad Doeleinde, Affiliate Navorsing Studente Aanvaardings +27 (0)21 -808 9023 | studyabroad@sun.ac.za
 • Bantu Louw: Nie Graad Doeleindes, Semester Inkomende Uitruil Aanvaardings +27 (0)21 -808 9527 | bantu@sun.ac.za
 • Carmien Snyman: Finances +27 (0)21 - 808 3078 | cns@sun.ac.za
 • Linda Uys: Visas +27 (0)21 -808 4628 | lu@sun.ac.za
​​