Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Election of Council Members

​Lede van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch is in die pers in kennis gestel dat, weens die verstryking van die ampstermyne van proff WAM (Wannie) Carstens, JH (Joan) Hambidge en mnr JG (Johan) Theron, wat deur die Konvokasie tot lede van die Universiteitsraad verkies is vir die termyn 2 April 2014 tot 1 April 2018, daar drie vakatures in die Raad ontstaan het. ​__________________________________________________________________________________________________________________________________


Lede van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosc​​h is in die pers in kennis gestel dat 'n vakature ontstaan het as gevolg van die bedanking van prof PG (Gerrit) Crafford, wat deur die Konvokasie vir die termyn 4 November 2016 tot 1 April 2020, tot lid van die Universiteitsraad verkies was.