Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​

​​​​​​​​​

KONVOKASIENOMINASIES VIR US-RAAD VIR DIE TYDPERK
08 OKTOBER 2021 – 07 OKTOBER 2025

(Gelys in alfabetiese volgorde)


 


Volg asb die onderstaande skakels om aan die verkiesing deel te neem:

Kliek hier om te stem vir een lid van die US-Raad

​​​​

​Prof Joan Hambidge

Die erkenning van Afrikaans as ‘n inheemse taal binne ‘n multitalige en multi-kulturele gemeenskap sonder die vermindering van enige taalregte. Eweneens die aanspreek van gender- en rasongelykhede binne ‘n komplekse gemeenskap waar die unieke aard van hierdie gemeenskap dikwels verlore raak weens ‘n onvermoë om mekaar se standpunte in ‘n debat aan te hoor en met respek te behandel. Verskille moet omarm eerder as gekritiseer en verminder word binne ‘n universiteit wat sig ten doel stel om sowel ‘n Afrika-universiteit as ‘n gerekende internasionale ruimte van geleerdheid te wees wat sowel navorsing as onderrig betref in ‘n uitdagende tydvak.

​Mnr Jason Hamilton

Om Afrika se leiers te ontwikkel. Om te verseker dat die kontinent gereed en in staat is om deel te neem, mee te ding en by te dra tot die wêreldekonomie. Deur my agtergrond in finansies en strategie, tesame met my werk in bestuur en onderwys beoog ek om hierdie verandering te bestuur en te beïnvloed.
Verseker dat US voortbou op sy ryk geskiedenis en sterk akademiese vermoë om betekenisvol by te dra tot die kontinent se ontwikkeling en om US as die leidende stem wat oor grense reik en verskeie ekosisteme verenig terwyl diversiteit en insluiting bevorder word.

​Adv Jan C Heunis

Om by te dra tot die ontwikkeling van die Universiteit van Stellenbosch as 'n voortreflike akademiese instelling en die herstel van Afrikaans se status as 'n volwaardige en gelyke onderrigtaal.

​Mnr Recht L Hiemstra

Ek het 'n CA (SA) kwalifikasie. My lewe is aan die sakewêreld gewy - grotendeels by Imperial Holdings waar ek 'n Uitvoerende Direkteur was. Ek het op verskeie publieke maatskappye se direksies gedien en was ook BD van Imperial Bank. Ek was vir 11 jaar Voorsitter van die Raad van St Peter's College. Die opleiding en skepping van geleenthede vir ons jongmense lê my na aan die hart en sal Suid-Afrika se sukses bepaal. Ek sal graag daardie taak by my alma mater bevorder.

​Me Colleen Naude

My visie is dat die Universiteit Stellenbosch ‘n leidende instelling moet wees wat die enorme uitdagings van Suid-Afrika en Afrika aanpak. Dit behels onder meer om die drome en aspirasies van ‘n diverse studenteliggaam te help verwesenlik, met behoud van die hoogste internasionale standaarde. Om Visie 2040 te bereik is dit van die uiterste belang dat die Universiteit as ‘n inklusiewe en innoverende instelling in die korrekte lig gestel en bemark word. Om dit te help verseker sal die media as konstruktiewe vennoot ingespan moet word.


Dr Ronel Retief

Registrateur

Universiteit Stellenbosch