Legal Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Wetlike Nakoming

WETLIKE NAKOMING.PNG

Wetlike Nakoming

Oor die afgelope paar jaar het wetlike nakoming, soos dit op algehele oorsigbestuur in hoër onderwys betrekking het, al hoe belangriker geword. Trouens, aan die Universiteit Stellenbosch is nakoming as ʼn kernontwikkelingsarea geïdentifiseer en is ʼn Nakomingsbeampte aangestel.

Die huidige benadering is om deur die regsadvies en -steun wat ons bied voldoening te verseker, asook om die Nakomingsfunksie te formaliseer. Hiermee streef Regsdienste daarna om ʼn onafhanklike voldoeningsfunksie te vestig.

Oorsigbestuur, risikobestuur en voldoening, or GRC, verwys na die komplekse stel van prosesse, reëls, hulpmiddels en stelsels wat deur die instelling gebruik word om ʼn geïntegreerde benadering tot probleme aan te neem, te implementeer en te monitor – in hierdie geval spesifiek vir die Universiteit.