Legal Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kommersiële Kontrakte

Kommersiele kontrakte.PNG​​Kommersiële Kontrakte

Die Kommersiële Kontrakte span is verantwoordelik vir die opstel, nagaan en goedkeuring van alle kommersiële kontrakte, waarby die Stellenbosch Universiteit deelvan is, sowel as die opstel en nagaan van regs dokumentasie. Ondersteuning word ook verleen in die bestuur van regsrisiko, in die besonder, regsrisiko in dokumentasie.

 

By Stellenbosch Universiteit, verwys kommersiële kontrakte na alle ooreenkomste wat nie navorsing- of indiensnemingskontrakte is nie maar sluit in (en is nie beperk tot): borgskappe, donasies, huurkontrakte, tenderdokumente, samewerkingskontrakte, voorgraadse en nagraadse beurskontrakte en dienskontrakte. Alle kontrakte waarvan die Universiteit deel is, moet op skrif wees en moet deur 'n regsadviseur afgeteken word, voordat die kontrak deur die gemagtigde ondertekenaar van die Universiteit onderteken word.​


Dienste wat Kommersiële Kontrakte aanbied sluit in:

  • Nagaan en opstel van kommersiële kontrakte
  • Nagaan en opstel van regsdokumente
  • Opstel van regsopsies
  • Bestuur van regsrisiko's
  • Algemene regsadvies

Nuttige dokumente met betrekking tot Kommersiële Kontrakte: