Legal Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Hulpbronne

​​

Hulpbronne


Ondertekening van kommersiële kontrakte

Lees asseblief sorgvuldig deur hierdie riglyne om seker te maak dat jy die proses vir die ondertekening van kommersiële kontrakte én die betrokke rolspelers in die proses verstaan. Die Afdeling Regsdienste moet alle kontrakte nagaan.

Goedkeuring van kommersiële kontrakte

Voorblad vir kontrakte. Vul asseblief hierdie vorm in en heg dit aan by enige kontrak wat jy na die Afdeling Regsdienste stuur.


Nuttige vorms

Vrywaringsvorm'n Vrywaringsvorm vir studente.

Verklaringsvorm. 'n Vrywaringsvorm vir die Universiteit Stellenbosch teen verlies of skade wat deur studente veroorsaak word.

Departementele plagiaatvorm'n Vorm waarop departemente beweerde plagiaat kan aanteken en aanmeld.

Plagiaatverklaring'n Vorm vir studente.

Gemeenskapsdiensgeskiedenis'n Vorm vir studente.


Regsrisikobestuur en -prosesse

Risikobestuur

Voltooiing van finansiële dokumente

Aanmelding van misdryf


Dissiplinêre kodes

Dissiplinêre Kode vir Studente

Dissiplinêre Kode vir die Militêre Akademie