Legal Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studentedissipline

​​​​​​​​​

​​​Studentedissipline

Die Studentedissipline-kantoor bestuur die nakoming van die Dissiplinêre Kode vir Studente van die Universiteit Stellenbosch. Die span bestaan uit die Hoof: Studentedissipline (HSD), Administrateur: Studentedissipline (ASD) en Ondersoekbeampte: Studentedissipline (OSD). Die span lei studente en funksionarisse deur die proses, en maak seker dat hulle die proses verstaan.


Die Studentedissipline-kantoor: (1) ondersoek alle klagtes van wangedrag na bewering deur studente begaan; (2) voorsien administratiewe en klerklike ondersteuning aan die onderskeie dissiplinêre forums; (3) verseker uitvoering van die sanksies wat deur die onderskeie dissiplinêre forums aan studente opgelê mag word; en (4) voorsien advies, hulp, leiding en opleiding van die dissiplinêre proses en dissiplinêre kode aan studente, fakulteite en koshuise.


Ons kernbelanghebbers is studente, fakulteite, koshuise, Studentesake en die Eenheid vir Gelykwaardigheid. Tot ʼn mindere mate, skakel ons ook met eksterne rolspelers, onder andere die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Senior Staatsaanklaer se Kantoor, Stellenbosch Munisipaliteit, regsgeleerdes en ouers van studente.


Vir meer inligting oor ons rol in Studentedissipline, die rolle van die onderskeie komitees, die betrokke prosedures of die moontlike sanksies, sien asseblief die Studen​tedissiplinêre kode​


Nuttige Dokumente

​​Departementele Akademiese Wangedrag-vorm 

Regsverteenwoordiging Aansoek Vorm (slegs beskikbaar in engels)
Kennisgewing van App​​éldokument (slegs beskikbaar in engels) 
Studentedissiplineverklaring - Eksamens (slegs beskikbaar in engels) 
Gemeenskapsdienste - Vorm (slegs beskikbaar in engels) 

Verslae

Neem asseblief kennis dat hierdie verslag aan die einde van elke kwartaal opgedateer word.

2020 Uitkomsverslag​ ​- (slegs beskikbaar in engels)​
2021 Studentediscipline Uitkomsverslag - (slegs beskikbaar in engels)