Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Last modified at 10/13/2021 7:51 AM by Davids, BC, Me [biancal@sun.ac.za]

​​​​​​​​

Eksterne beurse

Alle ander beurse en beurslenings wat deur die Universiteit Stellenbosch geadministreer word, word gehanteer volgens die spesifieke voorwaardes en maatstawwe wat deur die skenkers neergelê is. Hierdie beurse en lenings word deur die personeel van die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings toegewys, waarna die Universiteit se ouditeurs die toewysings nagaan vir voldoening aan die skenker se voorwaardes (soos met alle ander beurstoekennings). Studente is welkom om om finansiële steun binne die vasgestelde tydraamwerk (1 Mei tot 31 Augustus van die jaar wat die studiejaar voorafgaan) aansoek te doen om vir eksterne befondsing in aanmerking te kom.


Nadere besonderhede oor maatskappye en ander skenkers wat finansiële steun aanbied, is in die Jaarboek​ 
vervat.


ISFAP - Befondsing

 

Die Ikusasa Student Financial Aid Programme (ISFAP) is gevestig as ʹn befondsingsmodel om op ʹn volhoubare manier voorsiening te maak vir die hoëronderwys koste van Suid-Afrika se finansieël behoeftige en 'missing middle' studente.

Die kriteria om aansoek te doen sluit in:

  • Studeer vir die eerste keer vir ʹn graad in 2022.
  • Jaarlikse familie inkomste  tussen R0 en R600 000.
  • Voorwaardelik toegelaat aan die US vir een van die volgende programme wat moontlik by die US befonds sal word in 2020: BIng, BRek, BCom (Finansiële Rekeningkunde), BCom (Bestuursrekeningkunde), BCom (Bestuurswetenskappe), BCom (Ekonomiese Wetenskappe), BCom (Wiskundige Wetenskappe), BCom (Aktuariële Wetenskap), BSc in Voedselwetenskap, BSc Aardwetenskap en MBChB.

 

LW: Neem asb kennis dat die US nie die aansoek- en keuringsproses bestuur nie. Verwys asb na www.isfap.co.za vir meer inligting. Aansoeke is aanlyn by https://applyonline.isfap.co.za Kontak gerus die US se ISFAP-kantoor per e-pos info@isfap.co.za of telefonies by 087 805 8500 of per whatsapp 064 809 8204 in geval van enige navrae.

 

Ons ISFAP kantoor by die US is in Admin A, kamer A2006 en kontaknommer 021 808 9605. Meer inligting kan HIER​ gekry word. 

 

Die sluitingsdatum is 31 Oktober 2021.

 


Gapingsbefondsing as toelae vanaf Departement Hoër Onderwys (DHOO)


Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) het hulle verbind tot gapingsbefondsing uit die staatskas in die vorm van 'n 8%-korting op aangepasde studiegeld vir studente uit huise waar die gesamentlike inkomste R600 000 per jaar of minder is. Korting uit gapingsbefondsing word bereken teen 8% van onderriggeld en verblyf in 'n Universiteitskoshuis.

Studente wat volkostebeurse ontvang, word nie vir gapingsbefondsing oorweeg nie (tensy hulle befondsing vanaf die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente – die NSFAS – ontvang). Studente uit kwintiel 1-, 2- en 3- skole sowel as studente uit huise wat vir maatskaplike toelaes in aanmerking kom, word outomaties vir die gapingskorting oorweeg. Alle ander studente uit huise met 'n bruto inkomste van R600 000 of minder per jaar moet om gapingsbefondsing aansoek doen om daarvoor oorweeg te word.


Departement van Arbeid (DVa) - Beurse


Die Departement van Arbeid stel beurse vir studente met gestremdhede beskikbaar wat bykomend is tot enige ander beurse waarvoor hulle oorweeg mag word. Studente moet by die Departement self vir sodanige beurse aansoek doen.


Funza Lushaka Beurs


Die beursprogram is 'n meerjarige program om onderwys as beroep te bevorder. Beurse is beskikbaar om toelaatbare studente in staat te stel om 'n onderwyskwalifikasie in 'n gebied van nasionale prioriteit te voltooi. Ontvangers van die beurs moet elke jaar aanlyn op die beurs aansoek doen. Die ontvanger moet ook die plasingsinligting elke jaar voltooi.

Lees meer by https://www.eservices.gov.za/

Die jaarlikse toekenning vir 2021 is R113 750​. 

Aansoeke is tans OOP vir huidige studente!