Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS

​​

3303305727_988a90528f_z.jpg


Nationale Student Financial Aid Scheme (NSFAS)


NSFAS is 'n eksterne entiteit. Die Sentrum vir Beurse en Lenings administreer die finansiering en volg slegs die instruksies van NSFAS.


NEEM KENNIS

Let daarop dat NSFAS vanaf 2021 slegs toelaes aan studente in geakkrediteerde akkommodasie sal uitbetaal. Die universiteit het reeds met 'n verhuurder 'n proses begin om hul akkommodasie te registreer en 'n proses van akkreditasie te begin.

Besoek www.maties.com> akkommodasie> privaat akkommodasie vir meer inligting oor akkreditasie van akkommodasie.​​

Enige navrae kan gerig word na epos:privateaccomm@sun.ac.za.


Terugbetaling van u gesin se eie bydrae

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SBL) mag 'n terugbetaling van u gesin se bydrae of gedeelte van hul betaling goedkeur, slegs indien u studentegeldrekening vereffen is (toon 'n saldo van nul) nadat ons u gesin se bydrae van die bedrag wat is op datum van NSFAS ontvang. Let daarop dat NSFAS per student verskeie betalings deur die jaar maak. Studente moet 'n bewys van hul gesin se betaling per e-pos en die ingevulde bankbesonderhede aan SBL stuur by die volgende e-posadres: nsfas@sun.ac.za met die titel hierbo.

 

Krediet op die studentegeldrekening

Die kredietsaldo wat deur die korting op u akkommodasie veroorsaak word, word aan NSFAS terugbetaal. Let daarop dat u voedseltoelae ook aangepas sal word in terme van die nasionale riglyne vir voedseltoelae aan ontvangers van NSFAS-beurse. Alle studente wat in privaat akkommodasie of by hul ouers tuisgaan, ontvang 'n maksimum toelae van R1,500 per maand vir kos. Aanpassings sal aangebring word vanaf die datum dat u u US-woning verlaat het. Krediete wat as gevolg van hierdie aanpassings veroorsaak is, word aan NSFAS terugbetaal en is nie beskikbaar vir studente om aan kos te spandeer nie. Krediete wat veroorsaak is as gevolg van die staking van modules sowel as ander aanvullende befondsing, word gereserveer en aan NSFAS terugbetaal.

NSFAS-toelaes 2021

Let op die onderstaande inligting met betrekking tot die toelaes vir 2021.

1. Toelaes vir privaat akkommodasie sal langer neem, aangesien die inligting wat verstrek word, geverifieer moet word.

2. Studente wat die beperkte NSFAS-befondsing ontvang (diegene wat aanvanklik voor 2018 gefinansier is), sal slegs hul toelaag ontvang totdat ons hul studiekoste kan bepaal om die balans uit te betaal

Die jaarlikse verdeling van die NSFAS-toelae vir 2021 is as volg:

ToelaagJaarlikse Bedrag 
KampusMaande/ Betalings Selfsorg VerblyfVerblyf met etes
Privaat verblyfHuis
Studie Materiaal (eenmalig)
R5 200.00Stellenbosch & Tygerberg1R5 200.00R5 200.00R5 200.00R5200.00
Akkommodasie (Maks)R59 700.00Stellenbosch10R5 970.00
Tygerberg11R5 427.00
Leeftoelaag
R15 000.00Stellenbosch10R1 500.00R1 500.00R1500.00
Tygerberg11R1 364.00R1 364.00R1364.00
Insident Toelaag
R2 900.00Stellenbosch10R290.00 
R3 190.00Tygerberg11R290.00 
Reistoelaag
R7 500.00Stellenbosch10R750.00
Tygerberg11R682.00


Toelaes word vir onderskeidelik 10 maande (Maart tot Desember) en 11 maande (Januarie tot November) betaal vir studente van Stellenbosch en Tygerberg. 

​​