Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voelselsteun

​​Voedselsekerheidsprogramme en -noodbystand 

By die Universiteit Stellenbosch (US) glo ons dat geen student met die bekommernis van voedselonsekerheid belas moet wees nie. Daarom het die Universiteit langtermyn- en volhoubare voedselsekerheidprogramme wat toeganklik is vir alle studente. Studente wat met voedselonsekerheid worstel, word aangemoedig om deur die toepaslike Universiteitskanale om hulp aansoek te doen.

Om die aansoekproses te vergemaklik, het ons ons riglyne volgens die volgende kategorieë ingedeel:

  • Studente wat 'n beurshouer is of finansiële bystand ontvang
  • Studente wat geen finansiële bystand ontvang nie
  • Noodbystand vir studente wat onmiddellik hulp benodig

 Voedselsekerheid is 'n dinamiese proses en dienste mag verander. Hierdie bladsy bevat die nuuste inligting.


Studente wat 'n beurshouer is of finansiële bystand ontwang
Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS)

Studente wat befondsing van NSFAS ontvang, kry voedseltoelae. Hierdie toelae word na 'n etekwota omgeskakel om aan die student drie etes per dag vir die volle duur van die akademiese jaar te voorsien. Die proses word deur NSFAS reguleer.

Studente met beurse en borgskappe wat voedseltoelae insluit

In noodgevalle kan studente wat privaat beurse of borgskappe ontvang, aansoek doen om oorweeg te word vir bykomende voedselondersteuning deur die US. Voedselhulp kan in die vorm van 'n etekwota of geld wat in 'n student se bankrekening inbetaal word, wees. Dit neem gewoonlik die vorm van 'n eenmalige toekenning aan. 

Aansoekproses: Versoeke vir 'n noodgeval voedseltoelaag kan aan die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings gerig word. 'n Holistiese beoordeling sal van die studente se geldelike behoeftes gedoen word. Vir meer inligting, kontak ahmeda@sun.ac.za.

'Verlore middel'-studente met US-beurse

Studente wat lenings of beurse van die US ontvang, maar vir wie daar nie 'n voedseltoelaag by hul finansiële hulppakket ingesluit is nie, kan by die US om bykomende hulp aansoek doen, in noodgevalle.

Aansoekproses: Versoeke vir 'n voedseltoelaag kan aan supportUS@sun.ac.za gerig word. 'n Holistiese beoordeling sal van die studente se geldelike behoeftes gedoen word.​


Studente wat 'wat geen finansiële bystand ontwang nie

Studente wat geen finansiële bystand ontvang nie en wat deur hulself, 'n ouers of 'n voog, ens., befonds word of wie se aansoeke om befondsing tans nog verwerk word, kan ook by die US aanklop vir hulp in noodgevalle. Versoeke vir 'n beoordeling vir oorweging vir 'n voedseltoelaag kan aan supportUS@sun.ac.za gerig word. 'n Holistiese beoordeling sal van die studente se geldelike behoeftes gedoen word.

Internasionale Studente

In noodgevalle kan versoeke vir 'n beoordeling vir oorweging vir 'n voedseltoelaag aan cns@sun.ac.za gerig word.

Nagraadse studente

Versoeke vir 'n beoordeling vir oorweging vir 'n voedseltoelaag kan aan nugent@sun.ac.za gerig word.

NEEM KENNIS: Nagraadse studente wat befondsing van die Nasionale Navorsingstigting, departementele beurse en/of donateurs ontvang, kan ook versoeke vir 'n beoordeling vir oorweging vir voedseltoelae aan die bogenoemde e-pos rig.

Voorgraadse studente by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Aanbevelings oor geskiktheid vir toekenning word deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurs- en Lenings gedoen. Vir meer inligting, stuur 'n e-pos aan: ahmeda@sun.ac.za. ​


Noodbystand

In noodgevalle kan aansoeke wat nie in een van die bogenoemde kategorieë val nie, kontak maak met rianae@sun.ac.za of 084 030 0210. ​