Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

2022 Verwelkomingsinligting


SENTRUM VIR STUDENTEVOORLIGTING EN -ONTWIKKELING

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) is verbind tot die voorsiening van sielkundige, ontwikkelings- en ondersteuningsdienste aan die Universiteit Stellenbosch-gemeenskap (US) in ons strewe om vennote vir sukses te wees. Ons visie is om 'n toeganklike, inklusiewe en kliëntgesentreerde sentrum te wees, met ons waardes gebaseer op medemenslikheid. Die personeel sluit in sielkundiges (kliniese, voorligtings, opvoedkundige), beraders, maatskaplike werkers, sielkunde-interns, studente-assistente, projek/portefeulje koördineerders, ʼn psigometris, ondersteuningsbeamptes en administratiewe personeel. Die SSVO bestaan uit vier eenhede wat deur hul kernfunksies poog om burgerskap deur die fasilitering van welwees en persoonlike verantwoordbaarheid te bevorder. Daar is kantore op die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse.

Stellenbosch

Victoriastraat 37, Stellenbosch

Tel: 021 808 4707 / 021 808 4994 (kantoorure)

Tygerberg

As jy voor die hoofingang van die Opvoedkundegebou staan, stap links om na die sy-ingang vir gestremdes. Die SSVO-kantore (no 0073) is aan die regterkant voor jy die glasdeure vir gestremdes kry. 

Tel: 021 927 7020​​​ (kantoorure)

 

Webblad www.sun.ac.za/ssvo 

24-uur-nooddiens in samewerking met ER24: 010 205 3032 (na ure en naweke)

 

Die volgende Eenhede word in vyf sentraalgeleë geboue in Victoriastraat, Stellenbosch gehuisves:

 ​

Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling (EAVO)

Die Eenheid lewer 'n ontwikkelingsgerigte diens wat fokus op die akademiese uitdagings wat studente mag ervaar. Die span bestaan uit opvoedkundige sielkundiges, 'n psigometris, ʼn geregistreerde berader en intern-sielkundiges. Ondersteuning word aan studente verleen deur hulp rakende studiemetodes, hantering van toets- en eksamenstres, tydsbestuur en die optimalisering van hulle potensiaal deur middel van individuele konsultasies, werksessies en selfhelpmateriaal. Loopbaanvoorligting is beskikbaar vir geregistreerde studente. Stuur gerus ʼn epos aan studysuccess@sun.ac.za vir ʼn individuele afspraak of vir meer inligting oor ons werksessies.


Eenheid vir Psigoterapeutiese en Ondersteuningsdienste (EPO)

Die Eenheid bied individuele, groepsterapie en werksessies. Vertroulike en professionele dienste word aangebied deur sielkundiges en beraders. Die Eenheid bied psigoterapie vir 'n wye spektrum van probleme wat studente ervaar, naamlik: depressie, hoë spanning, aanpassingsprobleme, middelmisbruik, verhoudings- of gesinsprobleme, ens.

Die Eenheid het siftingsessies vir slegs die Stellenbosch-kampusstudente geïmplementeer om studente wat sielkundige uitdagings ervaar, te fasiliteer. Hierdie diens word daagliks van 11:00 – 12:30 aangebied.

'n 24-uur-nooddiens is ook beskikbaar vir geregistreerde studente vanaf 16:00 – 08:00 sowel as naweke (ER24 010 205 3032).

Die maatskaplike werker by die Eenheid, in samewerking met die Sentrum vir Studentegemeenskappe, bied 'n instapdiens tydens die verwelkomingstydperk aan vir hoofsaaklik eerstejaarstudente, wat buite die Wes-Kaapprovinsie woon, en op kampus arriveer sonder bevestigde akkommodasie en finansiële advies. Gedurende die akademiese jaar bied die maatskaplike werker professionele dienste soos ondersteuning, leiding en berading aan studente met betrekking tot hul sosiale kwessies aan.

Aanvraag vir enige van ons dienste moet per epos gerig word aan supportus@sun.ac.za. Studente sal dan 'n afspraak ontvang. Afsprake vir alle dienste kan aanlyn of in persoon plaasvind.


Eenheid vir Gestremdhede (EG)

Die Eenheid vir Gestremdhede bied ʼn reeks dienste aan studente met gestremdhede. Ons adviseer studente met gestremdhede oor die moontlike ondersteuning wanneer hulle by US is. Ons bespreek ook  toepaslike akademiese ondersteuning en verseker dat akademiese materiaal toeganklik is vir studie-, toets- en eksamendoeleindes.  Die EG bied ook verskeie opleidingsgeleenthede aan studente en personeel. Dit sluit 'n Lei met Gestremdheidprogram vir studente en die fasilitering van personeelopleiding deur die Siyakhula-opleidingsessies in. Kom gesels met ons oor verdere gestremdheidsverwante onsekerhede. Kontak ons by disability@sun.ac.za. Volg ons op die Studentesake Facebook-blad sowel as “Disability Unit" Facebook-blad. Besoek ons by Victoriastraat 39, House Simon Nkoli Huis, Stellenbosch.

Hier is drie video's en 'n PowerPoint-aanbieding wat inligting en dienste bied deur die Eenheid vir Gestremdhede.

Studente-ervaringsvideo met US-student, Luigia Nicholas (1)
Verwelkomingsessie aanbieding op 3 Februarie 2022
Studente-ervaringsvideo met US-student, Luigia Nicholas (2)
Studente-ervaringvideo met US-student, Lathi Msi
​Studente-ervaringsvideo met US-student, Luigia Nicholas (3)​
​Studente-ervaringvideo met US-student, Ilze Aaron

​​

Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste (EGLD)

Die Eenheid ondersteun studente met die oorgang vanaf hoëronderwys na die wêreld van werk. Dit sluit in individuele sessies oor jou loopbaan, groep sessies oor CV-skryf, onderhoudsvaardighede, jou aanlynprofiel en blootstelling aan netwerkgeleenthede met maatskappye via loopbaanuitstallings en hulp met werksoekmetodes. Al ons kerndienste word aanlyn aangebied.

Die Eenheid bestuur 'n aanlyn loopbaandienste-bestuurstelsel genaamd MatiesCareers (bit.ly/MatiesCareers) wat studente maklike toegang bied om werk te soek en aansoek te doen vir permanente werk, internskappe, deeltydse werk en vrywillige werksgeleenthede. Alle US studente word sterk aangemoedig om op die stelsel te registreer. Dit is belangrik vir studente om reeds vanaf hul eerste jaar te begin voorberei vir hulle oorgang na die wêreld van werk. MatiesCareers verskaf inligting oor die Eenheid se dienste en interessante aktiwiteite wat op kampus plaasvind. Dit bied ook die geleentheid aan studente om aanlyn vir die Eenheid se dienste te registreer. Verskeie werkgewers is op die stelsel geregistreer. Studente kan dus ook hul CV's oplaai vir potensiële werkgewers en soektogte doen na werkgewers se inligting en werksgeleenthede. MatiesCareers laat studente toe om 24/7 op hoogte te bly met die Eenheid se bedrywighede en die wêreld van werk. Kontak ons via e-pos by careerservices@sun.ac.za.