Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Oorsigkaart

Tuisblad

Meer oor ons

Visie en missie​
SOL personeel
Kontak ons
Oorsigkaart


Professionele Leergeleenthede in O&L

Wat ons aanbied
Auxin
*Auxin Hulpbronne
*Universiteit Stellenbosch Auxin projek

CHEC kortkursusse
Nagraadse Diploma in Hoer Onderwys in Onderrig en Leer
PRONTAK
AvOL Konferensie
Werkswinkels en seminare
Skryfgeleenthede
Fakulteitsbetrokkenheid

SOEL​

Akademieskap van O&L

SOL navorsing
Fakulteitspesifieke navorsing
*AgriWetenskappe
*Ekonomiese & Bestuurswetenskappe
*Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe
*Ingenieurswese
*Krygskunde
*Lettere & Sosiale Wetenskappe
*Opvoedkunde
*Natuurwetenskappe
*Regsgeleerdheid
*Teologie
Internasionale en Nasionale navorsing

O&L Hulpbronne

Kurrikulum, O&L, Assessering
Gids tot O&L by US
Die Ontwerp van Onderrig, Leer en Ass​essering (DeLTA) proses
*Kurrikulumkonteks
*Konstruktiewe belyning: Uitkomste
*Konstruktiewe belyning: Assessering
*Konstruktiewe belyning: Ontwerp vir Leer
*Refleksie
Onderrigportefeuljes
*Riglyne vir die Ontwikkelingvan ’n Onderrigportefeulje
*Akademiese Artikels en Boeke
*Voorbeelde vanOnderrigportefeuljes
*Vrae wat Dikwels Gevra Word
*HELTASA National Excellence in Teaching and Learning Awards 2017
O&L Konferensies
O&L Seminare
Vorm A en B
O&L Gidse​

O&L Toekennings en Befondsing

Finlo
Universiteitskapasiteitsontwikkelingsfonds
Eerstejaars Prestige Toekennings​
Onderrigvennootskappe
Toekennings vir dosente
*
US Onderrigtoekennings
Kriteria vir die beloning, erkenning en bevordering van onderrig

O&L Beleide en Riglyne

Institusioneel
Nasionaal

Leer en Onderrigverryking

Nuus

Studenteterugvoer

Elektronise terugvoer