Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

SOL Personeel

 

 

DirekteurDrMelanieSkeadmskead@sun.ac.za02180837510218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/about-us/ctl-staff, Sentrum vir Onderrig en Leer webwer
Adjunk Direkteur (Kontakpersoon: Fakulteit Krygskunde)DrNicolineHermannherman@sun.ac.za02180830760218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Lettere en Sosiale Wetenskappe)DrKarinCattell-Holdenkcattell@sun.ac.za02180830740218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Natuurwetenskappe)DrHaneliAdendorffhja@sun.ac.za02180891910218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: EBW)DrGertYounggyoung@sun.ac.za02180849370218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Regsgeleerdheid)MeClaudiaSwartclaudias2@sun.ac.za02180845020218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Teologie)MeJeanFarmerjeanlee@sun.ac.za02180829560218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Opvoedkunde)DrAntheaJacobsjacobsa@sun.ac.za02180892580218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: AgriWetenskappe)MsCharmainevan der Merwecvandermerwe@sun.ac.za02180897620218864142http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl, Centre for Teaching and Learning website
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)DrGerdaDullaartgdullaart@sun.ac.za02180897610218864142