Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak ons

​​​​​​​​​​

Kontaklys​​

*vir 'n lys van adviseurs en hulle fakulteite - sien onder

SOL-projek Personeel​​lid E-pos adres
​Akademieskap van Onderrig en Leer kortkursus
​Hanelie Adendorff
​hja@sun.ac.za​
​Akademieskap van Onderrig en Leer Konferensie ​Anthea Jacobs ​jacobsa@sun.ac.za
​Assesseringskortkursus
​Charmaine van der Merwe 
​cvandermerwe@sun.ac.za
Auxin Sim Ntwasa sim@sun.ac.za
​AvOL kortkursus
​Nicoline Herman
nherman@sun.ac.za​
​Eweknie-leerfasilitering (Tutorskap)
​Sim Ntwasa
​sim@sun.ac.za​
Kontakpersoon van CHEC-kortkursusse Gert Young
gyoung@sun.ac.za
Finlo​  Anthea Jacobs jacobsa​@sun.ac.za
KLO sekretaresse Anthea Jacobs jacobsa@sun.ac.za
​O & L Seminare
Karin Cattell-Holden
kcattell@sun.ac.za
​Onderrigontwikkelingsfonds ​Charmaine van der Merwe ​cvandermerwe@sun.ac.za
​Onderrigvennootskappe Karin Cattell-Holden kcattell@sun.ac.za
​NGDip in HO (O &L) kontakpersoon ​​Nompilo Tshuma​ ​​ntshuma@sun.ac.za
​Eerstejaars Prestasietoekennings Claudia Swart claudias2@sun.ac.za
PRONTAK Claudia Swart claudias2@sun.ac.za
​Skryfgeleenthede
Anthea Jacobs 
​jacobsa@sun.ac.za​
​SOL-webwerf Hanelie Adendorff hja@sun.ac.za
Studenteterugvoer Veronica Kleinsmith​ vfbeukes@sun.ac.za
​US Onderrigtoekennings
​Karin Cattell-Holden kcattell@sun.ac.za
​VGP/VKP
Sim Ntwasa
​sim​@sun.ac.za
Werkswinkels Adviseur in fakulteit Sien tabel onder


 

SOL adviseurs in fakulteite

Fakulteit ​​ Adviseur  E-pos Uitbreiding
AgriWetenska​​ppe Charmaine van der Merwe
cv​andermerwe@sun.ac.za 9762
​Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ​Gert Young gyoung@sun.ac.za ​4937
​Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Kontakpersoon:
Dalene Joubert

dvermeulen@sun.ac.za

9761

​Ingenieurswese
Kontakpersoon:
Dalene Joubert

Karin Wolff (Adviseur: Onderrig en Leer, Fakultei​t Ingenieurswese)


dvermeulen@sun.ac.za

wolffk@sun.ac.za​9761

​3589
​Krygskunde Sim Ntwasa sim@sun.ac.za ​3076
Letter en Sosiale Wetenskappe Karin Cattell-Holden kcattell@sun.ac.za 3074 / 9617
​Natuurwetenskappe ​Hanelie Adendorff hja@sun.ac.za ​9191
Opvoedkunde Anthea Jacobs jacobsa@sun.ac.za 9258
Regsgeleerdheid Claudia Swart

claudias2@sun.ac.za

4502

Teologie Kontakpersoon:
Dalene Joubert
dvermeulen@sun.ac.za 9761​

 

Ligging

Die personeel van die Sentrum vir On​derrig en Leer okkupeer twee huise: ​​

 Aflaaibare kaart​​​

​​

  Algemene Navrae


  Direkteur
Manewa​​​les

​Bosmanstraat 15

 

 

​Skuilhoe​​k 

Victoriastraat 41, oorkant Den Bosch