Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Professionele Leergeleenthede in O&L

​​

​​​​Die primêre rol wat die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) vervul, is die professionele leer van akademici aan die Universiteit Stellenbosch (US) met betrekking tot hulle onderrigrol. Die kernkwessies ten opsigte van die professionele leer van akademici aan die US word duideliker gemaak deur die volgende uittreksel uit die Universiteit Stellenbosch se Strategie vir Onderrig en Leer 2014-2018:​​

Die Universiteit sal slegs sy gegradueerdes kan help om ondersoekende, betrokke, dinamiese, professionele sowel as afgeronde individue te word indien sy onderrig- en leerreëlings, asook die reëlings wat alle aspekte van die studente-ervaring rig, met só 'n visie strook. Om dít te bereik, word die volgende vereis: Kritiese en vakkundige dosente. Vir die US om soveel moontlik geleenthede aan sy studente te bied om op toepaslike wyse aan 'n navorsingsgerigte en ondersoekgegronde leerervaring deel te neem, moet die instelling oor dosente beskik wat as rolmodelle, leiers, kundiges, vennote en fasiliteerders dien. Hierdie dosente is kritiese vakkundiges wat hul eie dissiplines sowel as die akademieskap van onderrig en leer verken. Hulle doen gereeld selfondersoek en is ontvanklik vir kritiek op hul akademiese werk en werkwyse. Die onderwyskonteks moet omstandighede skep waarin dosente kan floreer en hul leergierigheid met hul studente kan deel.

Van die vyf strategiese prioriteite vermeld in die Universiteit se Strategie vir Onderrig en Leer, is dit die eerste een wat die direkste verband hou met die rol van die Sentrum vir Onderrig en Leer: die professionalisering van die vakkundige onderrigrol. Die professionele leer van dosente is onderliggend aan die volgende strategiese prioriteite van die Sentrum vir Onderrig en Leer:

  • Skep professionele leergeleenthede vir akademiese personeel in alle fakulteite;
  • Skep geleenthede vir akademici om meer reflektief en navorsingsgeoriënteerd met betrekking tot hulle onderrig te raak;
  • Bevestig die waarde en bevorder die statuur van onderrig;
  • Dra by tot die verwesenliking van die US-eienskappe van die graduandi in die kurrikulum;
  • Ontwikkel 'n kritiese massa van onderrig-en-leer-kenners in elke fakulteit;
  • Bou die akademieseontwikkelingskapasiteit van SOL-personeel.

SOL het 'n gedesentraliseerde model in gebruik geneem en hierdie model behels 'n kombinasie van sentraalgedrewe institusionele aktiwiteite, asook fakulteitgebaseerde projekte en inisiatiewe. Adviseurs het dus 'n dubbele verantwoordelikheid – teenoor die Sentrum, maar ook teenoor die Fakulteite.