Institutional Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Institutionele Bevordering

​​​​​​​​Institusionele Bevordering bou verhoudings, skep bewustheid en genereer ondersteuning vir die Universiteit Stellenbosch se akademiese, navorsings- en gemeenskapsvisie.

Ons doen dit deur ons alumni, skenkers, vriende en vennote te betrek by die unieke vakkundigheid en onderrig wat op kampus en verder plaasvind. Ons doel is om bande te smee om ondersteuning, talent, voorspraak en hulpbronne vir Stellenbosch in te win wat sal bydra tot die instandhouding en verbetering van die instelling se leierskapsposisie in hoër onderwys. Institusionele Bevordering bestaan uit twee afdelings, naamlik Kommunikasie en Skakeling, en Ontwikkeling en Alumniverhoudinge​.

Bestuur:

Prof Eugene Cloete

Viserektor (Navorsing en Innovasie)
Assistent: Ms Inge-Rae Scholtz
+27 21 808 9111
irhode@sun.ac.za

Susan Van der Merwe

Waarnemende Senior Direkteur: Kommunikasie en Skakeling
Assistent: Dorothy Van Kerwel
+27 21 808 3729
dvk@sun.ac.za


Ayesha Fakie

Waarnemende Direkteur: Ontwikkeling
Assistent: Wena van der Merwe
+27 21 808 4020
wvdm@sun.ac.za

Bev Witten

Senior Direkteur: Alumniverhoudinge
+27 21 808 9263
bevwitten@sun.ac.za