Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gereelde Vrae


​​​Welwees *

Wat is welwees, en wat beteken dit vir Universiteit Stellenbosch (US)?
Klik hierMeer oor ons  ​

Wie is betrokke by die Welweesprogram?
Klik hier ​– Meer oor ons (Welweeskomitee) 

Is die Welweesprogram se diensaanbod beskikbaar aan alle US-personeel?
Alle personeel van alle US-kampusse het toegang tot die program se dienste. 

Moet ek tot ʼn mediese fonds behoort om die welweesdienste te gebruik?
Nee, die dienste is gratis vir alle US-personeel.

Terug na bo ^

 ​_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ​​


Welweesprogramme


 WOP-DIENSTE

Waarvoor staan WOP?
Die WOP – Werknemerondersteuningsprogram – is ʼn diens tot die beskikking van werknemers/personeel wat dalk vertroulik met iemand wil gesels indien hulle persoonlike of werksverwante probleme of uitdagings ervaar.

Wat is die WOP se werksure?
Ons is oop van 08:00 tot 16:00. 

Waar is die WOP-kantoor?
Die WOP-kantoor is in die Afdeling Menslike Hulpbronne, Administrasie-gebou Blok C, Victoriastraat, Stellenbosch. (Klik op kaart). 

Hoe kan ek ʼn afspraak maak?
Skakel die Hoof:  Werknemer Welwees, Shibu Mamabolo by shibu@sun.ac.za of telefonies by 021 808 4824 of Adean Schippers by schippers@sun.ac.za of telefonies by 021 808 3201

Kan ek net instap?
Dit is beter om'n afspraak te maak – sodoende word verseker dat iemand beskikbaar sal wees om met jou te gesels. 

Hoe lank sal ek moet wag?
As jy' n afspraak het, sal jy onmiddellik op jou afspraaktyd bygestaan word. 

Met wie sal ek gesels?
Jy sal eers met die Hoof:  Werknemer Welwees ontmoet sodat ons jou situasie kan evalueer. Indien nodig sal julle oor ʼn toepaslike verwysing ooreenkom, en sal die Hoof:  Werknemer Welwees die nodige reëlings daarvoor tref. 

Sal ek enigiets moet betaal?
Die diens is gratis vir alle US-personeel. 

Sal my kollegas of bestuurder weet dat ek by ʼn berader was?
Klik hier  ​vir die WOP-benaderingsdokument. 

Watter welweesdienste is tot personeel se beskikking?
Klik hier – Programme en Welwees 

Behels die Welweesprogram ook fiksheidsprogramme?
Die Welweesprogram werk in vennootskap met Gimnasium (Coetzenburg en Tygerberg) wat oor gimnasiumgeriewe en fiksheidsprogramme vir personeel beskik. 

Het personeel toegang tot die Gimnasium (Coetzenburg en Tygerberg)?
Ja, die Gimnasium (Stellenbosch) bied lidmaatskap aan US-personeel.

​ 

Terug na bo ^