Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse Studente-onderneming

 

Getrou aan sy toewyding tot vernuwing en uitnemendheid in die onderwys van gesondheidswetenskappe, het die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) van die Universiteit Stellenbosch (US) sy eerstejaarstudente bekend gestel aan die onderneming wat sy voorgraadse studente voortaan met die aanvang van hul opleiding gaan aflê – ʼn eerste vir dié universiteit.

Alle gesondheidsdeskundiges lê ʼn eed af nadat hulle hul opleiding voltooi het, maar met die bekendstelling van dié onderneming aan die begin van hul opleiding is die FGGW se eerstejaars van 2018, pioniers aan ons universiteit. In die gees van die FGGW se visie om gesondheid en gelykheid in Suid-Afrika te bevorder, is die onderneming in al 11 amptelike tale, asook in gebaretaal, by die 2018 verwelkomingsplegtigheid voorgedra.