Registrar Research
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​Navorsingsontwikkeling en -st​eun

Kantoor vir​ Navorsingsteun aan Kliniese Assistente​​


Meer Oor Ons

Die Health Professions Council of South Africa (HPCSA) het in 2010 nuwe vereistes vir registrasie vir spesialisasie- en subspesialisasie opgestel. Dit behels onder meer dat kliniese assistente hulle navorsingsbevoegdheid moet bewys deur 'n navorsingsprojek af te handel. Dít het verskeie uitdagings vir opleidingsinstansies meegebring. Die vernaamste daarvan is weens die gebrek aan tyd wat kliniese assistente en hulle studieleiers het om aan navorsingsbedrywighede te wy. Boonop is daar 'n gebrek aan navorsingsondervinding onder kliniese assistente en, in sommige gevalle, hulle studieleiers. Die nie-afhandeling van navorsing hou verskeie gevolge in; een daarvan is vertraagde registrasie, wat kan beteken dat minder spesialiste vir aanstelling beskikbaar is. 'n Ander bekommernis is die groeiende poel swak uitgevoerde navorsing, wat negatiewe gevolge vir beleid, pasiëntegesondheidsuitkomste en regeringsbesteding op ge​sondheid kan inhou.

 

In respons op hierdie uitdagings het die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe in 2014 die MMed Eenheid geskep, met prof Rob Gie aan die hoof. Nadat prof Gie in 2018 afgetree het, het die Eenheid na die Kantoor vir Navorsingsteun aan Kliniese Assistente (KNKA) getransformeer. Dr Karis Moxley staan aan stuur van sake om die ontwikkeling van navorsingskapasiteit vir spesialisasie- (MMed-) en subspesialisasie- (MPhil-)programme onder kliniese assistente en hulle studieleiers te ondersteun.