Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ons Kampus

 

FGGW-fasiliteite

Die Afdeling: Besigheidsbestuur staan aan die stuur van 'n omvattende plan om die Fakulteitsfasiliteite op te knap. Werk aan hierdie projek het in 2010 met 'n aanvanklike begroting van R105 miljoen afgeskop. Herstelwerk en verbeteringe aan die vooraansig van die drie hoofgeboue op kampus het herstelwerk aan die dakke, die opknapping van lugversorgingstelsels, die herstel en opknapping van hysers en die verbetering van elektroniese toegangsbeheer ingesluit.

Die volgende fases van die projek behels die bou van twee nuwe, ultramoderne lesingsale, elk met sitplek vir 450 studente; bykomende parkering op kampus, en die opknapping van koshuise. Ander verbeteringe sluit in die skep van gerieflike en praktiese sitruimtes in die Onderwysblok, waar studente tussen lesings kan sit en werk. Die totale besteding oor die volle duur van die projek sal nagenoeg R270 miljoen beloop.

Die FGGW het ook die leiding geneem om die verblyftekort op kampus aan te vul deur 'n innoverende vennootskap vir die oprigting van 'n nuwe koshuis met die privaat sektor aan te gaan. Dié nuwe koshuis, Huis Ubuntu House, met 152 enkelkamers is in Januarie 2013 geopen.

 

 

 

Kampus

Die Fakulteit is langs Tygerberg Akademiese Hospitaal op die Universiteit se Tygerbergkampus geleë. Openbare vervoergeriewe is digby, en die hoofkampus op Stellenbosch (30 minute weg per pad), die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool (10 minute weg), Kaapstad (20 minute weg) en die Kaapstadse Internasionale Lughawe (10 minute weg) is alles binne maklike bereik.

Die kampusfasiliteite, wat alles in 'n sekuriteitsomgewing geleë is, is uitstekend. Dít sluit in laboratoriums, 'n biblioteek, 'n rekenaarsentrum, 'n kliniese-vaardigheidsentrum, vyf studentekoshuise, sportvelde, verblyf vir internasionale studente en 'n studentesentrum. Die studentesentrum bestaan onder meer uit 'n kafeteria, ons Kampusgesondheidsdienste en 'n goed toegeruste gimnasium, en natuurlik ook die Mankadan-gastehuis vir besoekers.

 

 

Biblioteek

Die Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe-biblioteek is een van vyf takbiblioteke van die US Biblioteek- en Inligtingsdiens, en is geleë in die Onderwysblok van die FGGW.

Die biblioteek bedien hoofsaaklik die navorsers, dosente, personeel en geregistreerde studente van die Fakulteit, maar ander kliëntekategorieë word ook bygestaan.

Die biblioteek dra tot die missie van die Biblioteek- en Inligtingsdiens by deur 'n wêreldklas- en innoverende inligtingsdiens en leerruimtes aan hoofsaaklik die Tygerbergkampusgemeenskap te voorsien.

Die CALICO- (Kaapse Biblioteekkonsortium-)stelsel bied daaglikse toegang tot katalogussoektogte en die leen van hulpbronne tussen tersiêre instellings in die Wes-Kaap.

Personeel- en studenteversoeke vir vaktydskrifartikels of boeke wat nié in die biblioteek se versamelings of elektroniese hulpbronne beskikbaar is nie, word deur 'n tussenbiblioteekleningstelsel van ander biblioteke in Suid-Afrika of die buiteland aangevra.

Die biblioteek bied selfstudie-/leesgeriewe vir sowat 194 persone. FGGW-biblioteekpersoneel bied ook individuele en groepsopleiding vir studente aan. Opleidingsprogramme word in samewerking met dosente opgestel.

Studente moet gereeld navorsing onderneem. Om hulle hiermee by te staan, word gestruktureerde inligtingsopleidingsessies oor doeltreffende tegnieke vir literatuursoektogte aangebied.

 

 

Rekenaargebruikersareas

'n Toegewyde rekenaargebruikersarea oorkant die biblioteek, GERGA, bied studente toegang tot die internet.

Alle areas het lugversorging en voltydse kamerasekuriteit met digitale video-opnemers.

'n Area met rekenaars vir nagraadse studente wat in Tygerberg Hospitaal werk (6de vloer), bied hierdie studente volledige voltydse toegang tot die Universiteit se netwerk, sonder om die Fakulteit self te moet besoek. Die fasiliteite is uitstekend en ook toeganklik vir persone met fisiese gestremdhede.

 

 

Sentrum vir Studentevoorligting en- Ontwikkeling / Kampusgesondheidsdienste

Die Universiteit Stellenbosch bied 'n doeltreffende en omvattende gesondheidsdiens aan studente. Kampusgesondheidsdienste by Tygerberg is geleë op die 2de vloer van die studentesentrum. Die diens bestaan uit 'n verpleegkundige, dokters en 'n kliniese sielkundige. Daar is ook 'n reëling vir verwysings na die Fakulteit se Afdeling Fisioterapie teen vasgestelde tariewe.

Die verpleegkundige staan alle studente gratis te woord vir primêre gesondheidsorgdienste – hoofsaaklik die diagnose en behandeling van mediese toestande, gesinsbeplanning, immunisasie, naaldprikbeserings, reisvereistes, en MIV-toetsing en -berading.

Waar nodig, word pasiënte verwys na die dokter, wat twee uur per dag beskikbaar is. Pasiënte wat die dokter by die resepterende praktyk spreek, betaal die tariewe van die Raad op Gesondheidsorgfinansiers. Studente word nie ontmoedig om die diens te gebruik indien finansiering nié beskikbaar is nie.

Die Sentrum vir Studentevoorligting en- Ontwikkeling lewer gratis en konfidensiële dienste aan studente by Tygerberg-kampus. Kliniese sowel as opvoedkundige sielkundiges lewer akademiese sowel as emosionele ondersteuning. Die dienste sluit die volgende in: individuele en groepterapie; maatskaplike dienste en ʼn verskeidenheid werksessies.

Studente kan hulle skakel by 021 938 9591 gedurende kantoorure; besoek by die Tygerberg-studentesentrum, 2de Vloer, Kamer 3035 of ʼn e-pos stuur aan lwnorval@sun.ac.za.

In geval van ʼn ernstige krisis, kontak ons 24-uur krisisdiens by 082 557 0880.

Vir meer informasie besoek www.sun.ac.za/ssvo.