Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Internasionale Kantoor

​​​​Internasionale voorgraadse elektiewe studente

 

'n Buitelandse voorgraadse elektiewe student is 'n geregistreerde voorgraadse student in een van die gesondheidsberoepe opleidingsprogramme van 'n erkende buitelandse tersiêre instelling en wat, met die goedkeuring van die instelling, aanvullende opleiding by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe ondergaan. Sodanige besoeke word tot 'n tydperk van ag (8) weke beperk en die persoon moet as 'n geaffilieerde voorgraadse student by die Universiteit Stellenbosch geregistreer wees.

 

Aansoekdokumente

(Slegs in Engels beskikbaar)

» Information pack for prospective foreign elective students

» Application Form

» Form 8 - Visiting Student 2015


Neem kennis: Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Oktober. Aansoeke, wat later as 31 Oktober ontvang word, sal nie in die laaste twee maande van die jaar verwerk word nie. Die proses sal weer voortgesit word in die eerste week van Januarie wanneer die Universiteit Stellenbosch heropen.


Vir meer inligting kontak:

Administratiewe Beampte: Voorgraadse Internasionale Elektiewe Studente
Mnr Andre Jacobs
Tel: +27 21 938 9042
E-posajac@sun.ac.za
E-pos: intertyg@sun.ac.za


Administratiewe Beampte: Voorgraadse Internasionale Elektiewe Studente
Me Esther Rodrigues
Tel: +27 21 938 9958
E-pos: erodrigues@sun.ac.za


Administratiewe Beampte
: Voorgraadse Internasionale Elektiewe Studente
Me Nicky Blows
Tel: +27 21 938 9549
E-pos: intertyg@sun.ac.za


Administratiewe Beampte: Studente-akkommodasie
Me Surita Riffel
Tel: +27 21 938 9578
E-pos: suritar@sun.ac.za


Administratiewe Beampte: Finansies 
Me Maurisha Solomons
Tel: +27 21 938 9876
E-pos: mdamon@sun.ac.za'n Elektiewe program is ook by Hope en KID-CRU beskikbaar.  Inligting aangaande die instansies kan by die onderstaande webtuistes verkry word:
» HOPE
» KID-CRU