Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Herontwikkeling van die Van der Sterrgebou

banner_Afr2.png

VDSterr_brand_smal.jpg

'n Verwoestende brand het in Februarie 2015 'n groot gedeelte van die Van der Sterrgebou in puin gelê.

Uit die as is 'n plan gebore om nie net die skade te herstel nie, maar die gebou te vernuwe en uit te brei. Bestaande areas word gemoderniseer en nuwe ouditoriums bygevoeg.

Die nuwe aanbouing sal verskeie nuwe lesingsale, nagraadse laboratoriums en rekenaargebruikersareas huisves. Dit sal ook voorsiening maak vir 'n verbeterde interaktiewe leerervaring.

Die projek is nou in die fase waar ons ander kan nooi om aan hierdie opwindende en verdienstelike inisiatief deel te neem. U bydrae kan die volgende geslag 'n stewige vastrapplek op hul pad na die toekoms help bied.

Verdere inligting sowel as die beskikbare finansieringsgeleenthede is hier beskikbaar

Indien u/u firma belangstel in 'n vennnootskap met die Fakulteit, hetsy in die naamregte van 'n lesingsaal, 'n naambord of om tot die Projek Zero-beursfonds by te dra, kliek hier asb. 


'n Drieverdieping-gebou met lesingfasiliteite word op die binneplein van die Van der Sterrgebou opgerig.

 

Prospektus

Brosjure voorblad.PNG