Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Projek Zero/Dekaansfonds

Een van die Fakulteit se strategiese doelwitte is studentesukses. Finansiёle struikelblokke veroorsaak egter dat vele studente nie hul studies en graadprogramme suksesvol voltooi nie.

Met die Dekaansfonds vir voorgraadse studente wil die Dekaan die beursaanbod verhoog om studente wat akademies uitblink en finansieel behoeftig is, te trek en te behou.

​Die Fakulteit beoog om 100 voorgraadse studente met aanvullende beurse van R10 000 elk per jaar uit die Dekaansfonds te ondersteun. Die Fakulteit stel hom ook ten doel om die aantal volledige beurse vir voorgraadse studente te verhoog. Die koste van hierdie beurse is R40 000 per beurs vir klasgeld en R80 000 per beurs vir beide klas- en verblyfkoste.

"'n Bydrae tot die Dekaansfonds is nie net 'n belegging in 'n beursfonds nie; dit is 'n belegging wat studente help om hul volle potensiaal te bereik en 'n beter toekoms te skep," sê prof Du Plessis.

Vir verdere inligting, kontak asb die Dekaanskantoor by 

​Tel 021 808 3404
E-pos: Stuur e-pos

​​