Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

PhD Studente


Die onderstaande tabel bevat 'n lys van die studente wat gedurende 2014 vir PhD studies by die Departement Ondernemingsbestuur geregistreer
 is
​​​

​​Student​PhD Titel

Debbie Human 

Die invloed van oorsaak-verwante bemarkingsveldtog se strukturele elemente op die verbruikerpersepsie, houdings en ​​voornemens.

Christian Leinenbach

Rekenaar-bemiddelde samewerking netwerke in dinamiese toerismemarkte: Die ontwikkeling van 'n sistemiese telkaart as 'n strategiese hulpmiddel vir toerismebestemmingbestuur.

Rousseau Lotter

Die impak van aandele-ontleder aanbevelings op mark-aandag, prys konsensus en ander ontleders se gedrag.​

Nadia Mans-Kemp

Korporatiewebestuur en die finansiëleprestasie van Suid-Afrikaanse maatskappye: 2002-2010.

Francois Nelmapius

'n Ontleding van die gedragsbedoelings en ​​gebruike van Facebook deur gebruikers en nie-gebruikers: 'n Teorie van beplande gedrag perspektief

Goosain Solomon

‘n Studie van die inkubasie proses in Suid-Afrikaanse publieke besigheidsinkubators: ‘n interne perspektief.  ​