Psychology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Contact Us

 

641321.jpg

Dept Sielkunde gelee in die RW Wilcocks Gebou

Navrae

Me Ursula Hartzenberg (Senior Departement Beampte)

Tel: +27 -21-808 3459

Mev Elrika Dlephu (Administratiewe Beampte)

Tel: +27-21-808 3466

Ms Gaynöhl Andrews (Administratiewe Beampte) 

Tel: +27-21-808 3461

Fisiese Adres:

RW Wilcocks Gebou

2de Vloer
Ryneveld Straat
Stellenbosch, 7600

Pos Adres:

Privaat Sak X1
 Matieland
 Stellenbosch, 7602
 Suid  Afrika