Political Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Honneurs Programme

HonsBA (INTERNASIONALE STUDIE) (6L, 3S)

 Programbeskrywing
Kode: 50148 778(120)

 Spesifieke Toelatingsvereistes

ʼn B-graad met Politieke Wetenskap of Internasionale Betrekkinge (of verwante dissiplines) as een van die hoofvakke. ʼn Gemiddelde prestasiepunt van 65% in die hoofvak is ʼn minimum vereiste. Die finale besluit lê by die Departement se seleksiekomitee wat ook oorweeg of die aansoeker oor die potensiaal beskik om onafhanklik navorsing te doen.

 Programstruktuur

Die program behels die intensiewe studie van ʼn aantal verpligte modules in Internasionale Studies en 'n navorsingswerkstuk. Dit is daarop gemik om besluitnemers en ontleders toe te rus met 'n omvattende begrip van die politieke ekonomie van die hedendaagse wêreldorde en sy idees, instellings en wesenlike uitdagings

 Verpligte modules

Navorsingsmetodologie (15)
Internasionale Betrekking Teorie (15)
Suider-Afrikaanse Politieke Ekonomie (15)
Politieke Ekonomie van Ontwikkeling (15)
Globale Politieke Ekonomie (15)
Gender en Internasionale Betrekkinge (15)
Navorsingswerkstuk (30)

 Assessering en Eksaminering

Assessering vir indiwiduele modules vind plaas deur die afneem van eksamens (40% van die prestasiepunt), en werkopdragte en aanbiedings (35% van die prestasiepunt), en die inhandiging van ʼn werkstuk (25% van die prestasiepunt).

 Navrae

Programkoördineerder: Prof PP Fourie
Tel: +27 21 808 2119     E-pos: ppfourie@sun.ac.za

 

 

 HonsBA (POLITIEKE WETENSKAP) (6L, 3S)

 Programbeskrywing

Kode: 44687 778(120)

 Spesifieke Toelatingsvereistes

ʼn B-graad met Politieke Wetenskap as ʼn hoofvak. ʼn Gemiddelde prestasiepunt van 65% vir Politieke Wetenskap op derdejaarsvlak is ʼn minimum vereiste. Die finale besluit lê by die Departement se seleksiekomitee wat ook oorweeg of die aansoeker oor die potensiaal beskik om onafhanklik navorsing te doen.

 Programstruktuur

 Aard van program

Die program behels die intensiewe studie van ʼn aantal verpligte modules in Politieke Wetenskap en 'n navorsingswerkstuk. Dit is gemik op besluitnemers en ontleders wat ʼn deeglike begrip benodig van die politieke prosesse en gedrag binne die Suid-Afrikaanse samelewing en bevat 'n vergelykende perspektief sowel as 'n praktiese vaardigheidskomponent wat 'n inleiding tot navorsing oor politieke houdingsopname behels.

 Verpligte modules
Navorsingsmetodologie (15)
Kwantitatiewe Navorsingsvaardighede (SPSS) (15)
Suid-Afrikaanse Politiek (15)
Politieke Gedrag (15)
Kontemporêre Kwessies in Politieke Wetenskap (15)
Suider-Afrikaanse Politieke Ekonomie (15)
Navorsingswerkstuk (30)

Assessering en Eksaminering

Assessering vir indiwiduele modules vind plaas deur die afneem van eksamens (40% van die finale punt), werkopdragte en aanbiedings (35% van die finale punt) en die inhandiging van ʼn navorsingswerkstuk (25%).

 Navrae

Programkoördineerder: Dr Derica Lambrechts
Tel.: +27 21 808 2476    E-pos: derica@sun.ac.za