Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

MA

Belangrike datums

​Aansoeke vir die MA in Kreatiewe Skryfkunde sluit Vrydag 30 September 2022. Dien jou aansoek op SUNStudent in en stuur jou portefeulje aan dr Willem Anker voor 1 Oktober 2022.
Alle ander MA-programme se aansoeke sluit Maandag 31 Oktober 2022.MA-programme

    • MA Kreatiewe Skryfkunde: ​                                                              ​                                                                                   Portefeuljes om vir die kursus gekeur te word moet dr Willem Anker bereik voor 1 Oktober 2022​. Vir inligting oor die inhoud van die portefeuljes en enige navrae kontak hom asseblief by anker@sun.ac.za

      ​​

      ​​​Per​soneel en MA-studente by die heel eerste MA-dag (13 Junie 2022)