Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sertifikaat Nederlandse Taalverwerving

​​

Het Departement Afrikaans en Nederlands biedt een cursus Nederlandse taalverwerving aan. In deze cursus focussen we op de volgende 4 vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Verder maak je kennis met de Vlaamse en Nederlandse cultuur. De lessen zijn interactief, communicatief en geven je vertrouwen om Nederlands te spreken. Het leerproces van elke student staat centraal.

De lessen bereiden je bovendien voor op het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (www.cnavt.org). Dit certificaat kan op verschillende niveaus behaald worden (van A2 tot C1 volgens het Europees Referentiekader). Met een certificaat op B2 niveau kan je zowel werken als studeren in België en Nederland aangezien het certificaat door de meeste universiteiten en bedrijven in België en Nederland officieel wordt erkend.


​