Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Prof Mark Tomlinson

Tomlinson is tans 'n professor in die Departement Sielkunde. Sy navorsingswerk behels ʼn uiteenlopende reeks onderwerpe met as gemene deler 'n belangstelling in faktore wat baba- en kinderontwikkeling in omstandighede van erge ontbering beïnvloed, en die beste wyse om gestremde ontwikkeling in sodanige omstandighede te voorkom. Hy het epidemiologiese werk gedoen wat die verband tussen postpartumdepressie en die moeder-baba-verhouding ondersoek, asook die uitwerking van postpartumdepressie op baba- en kinderontwikkeling. Hy het ʼn besondere belangstelling in die gesondheid van moeders, asook in baba- en kinderontwikkeling in toestande van erge maatskaplike ontbering, asook in die ontwikkeling van gemeenskapgebaseerde voorkomingsprogramme. Tomlinson het 'n ewekansig beheerde proefneming onderneem om die gehalte van die moeder-baba-verhouding te verbeter, alkoholgebruik te verminder, MIV/TB te verminder, moeders se geestestoestand en die voedingstatus van vroue te verbeter, moeder-na-kind-oordrag van MIV te voorkom en neonatale sterftes te verminder. Hy het onlangs begin fokus op uitdagings vir die gesondheidstelsel wat die uitbreiding van dienste vir babas en kinders betref.

E-pos: markt@sun.ac.za

Klik hier vir inligting oor die departement waaraan Tomlinson verbonde is.​