Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departemente en Sentra

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Departemente
​​

Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe bestaan uit 18 departemente wat drie breë dissiplinêre groepe verteenwoordig, naamlik Kunste, Tale en Sosiale Wetenskappe.

Kunste:

Drama

Mu​siek

Visuele Kunste

Tale:

Afrikatale

Af​​rikaans en Nederlands

Antieke Studie

Engels

Algemene Taalwetenskap

Moderne Vreemde Tale

Sosiale Wetenskappe:

Geografie en Omgewingstudie

Geskiedenis​

Inligtingwetenskap

Joernalistiek

Filosofie

Politieke Wetenskap

Sielkunde

Maatskaplike Werk

Sosiologie en Sosiale Antropologie​​

Sentra
​​​​​​​​​​
Die volgende navorsing en dienssentra is binne in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe gesetel:​Africa Open-instituut​​

DWT-NNS Sentrum vir Uitnemendheid in Wetenskapsmetriek, Wetenskap-, Tegnologie- en Innovasiebeleid​​

HUMARGA​​

Nagraadse Skool​

Navorsingsalliansie in Ramp- en Risiko-Reduksie (in Engels, RADAR)​​​

Sentrum vir Toegepaste Etiek​

Sentrum vir Bybelinterpretasie en -vertaling in Afrika

Sentrum vir Chinese Studies

Sentrum vir Geografiese Analise

Sentrum vir Internasionale en Vergelykende Politiek​

Sentrum vir Kennisdinamika en Besluitneming

Sentrum vir Navorsing oor Wetenskap, Evaluasie en Tegnologie (SENWET)

Sentrum vir Streeks- en Stedelike Innovasie en Statistiese Eksplorasie (in Engels, CRUISE)​​​

Sentrum vir Wetenskap- en Tegnologiemassakommunikasie (in Engels, CENSCOM)

​​