Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

BA Studentekomitee

​​​​

Die BA Studentekomitee (BASK) is die studenteverteenwoordigendeliggaam van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe. Die komitee bestaan uit ses BA-studente wat tyd toewy om BA-studente binne hierdie Fakulteit te help. Die komitee hanteer 'n verskeidenheid akademiese kwessies, soos om te verseker dat jy voldoende in jou klas verteenwoordig word, om te help met probleme met lektore en/of probleme met betrekking tot kursusinhoud, om jou by te staan met die berekening van jou HEMIS (Higher Education Information Management System)-telling, asook kwessies met betrekking tot eksamens en toetse.

​Die uitvoerende komitee van die BASK verteenwoordig studente ook op 'n verskeidenheid Fakulteitskomitees, sowel as die Akademiese Belangeraad (ABR) van die Universiteit en die Studenteraad (SR). Die ABR sien om na die akademiese belange van studente by ons instelling. Die BASK dien nie net as die verteenwoordigende liggaam van die Fakulteit se studente nie, maar organiseer ook 'n verskeidenheid interessante aktiwiteite waaraan studente van die Fakulteit kan deelneem. Dit sluit onder meer in: BA-dag, met die doel om onderrig, navorsing en verskeie ander aktiwiteite van die personeel en die studente van die Fakulteit te bevorder; die Studente Kunstefees en die BA-bal. Hou jou oë oop vir meer inligting oor al hierdie opwindende aktiwiteite. Indien jy met ons wil gesels, kan jy ons kontak bybask@sun.ac.za of ons kantoor (Kamer 200B op die tweede vloer van die Lettere-gebou) besoek. Jy sal ons kantoor sien sodra jy die gebou deur die voordeur in Van Ryneveldstraat binnekom.


BASK span 2019.jpg