Forestry & Wood Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Droëland Bosbou

​Die MScFor program met spesialisasie in Droëland Bosbou

 Studente moet ingeskryf wees vir die MScFor program.  Meer besonderhede en aansoekprosedure

Addisioneel kan studente inskryf vir kortkursusse soos hieronder gelys.  Dit is belangrik dat dit gebeur in konsultasie met die studieleier.

  • Bosekologie en -kultuur
  • Afstandwaarneming en bosmeetkunde
  • Boomgehalte verbetering en kwekerypraktyke
  • Biomassa oesting en vervoerlogistieke
  • Houtprosessering en -anatomie
  • Droëland Bosbou-ekonomie

Die kortkursusse word aangebied in een of twee blokke van vyf opeenvolgende halfdae, elk.

Metode van assesering: Informeel

Daar is geen voorvereiste vir die bywoning van n Droëland Bosbou kortkursus nie.