Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Lewensvatbare Voorsiening van Skoonmaakdienste vir die Universiteit Stellenbosch se Stellenbosch & Tygerberg Kampusse Studentesentrums

​​​

Tydens die onderhandeling tussen die Vakbonde en die Universiteit Stellenbosch gedurende 2016 insake inkontraktering en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Lewensvatbare Voorsiening. Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die Universiteit op ʼn deursigtige manier, inaggenome die insette van belangegroepe, besluit op die mees geskikte metode vir die verskaffing van essensiële dienste aan die Universiteit. Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet word of wanneer 'n behoefte vir 'n nuwe diens ontstaan . 

Stellenbosch Universiteit Verhuringskantoor Afdeling begin hiermee die proses om die mees lewensvatbare voorsiening vir skoonmaakdienste te verkry.  As deel van die Lewensvatbare Voorsieningsproses word insette verlang van belangegroepe of enige partye wat moontlik geraak kan word deur die voorsiening.  Persone wat wil insette lewer, word versoek om geskrewe voorleggings aan Liezl Cilliers, Senior Aankoper, via e-pos by liezlc@sun.ac.zate stuur of om voorleggings aan haar by afdeling Aankope & Voorsieningsdienste (Merrimanlaan)  in te dien,  teen 30 Maart 2018. Mense wat persoonlik insette wil lewer moet asseblief so aandui en kontakbesonderhede verskaf. Hierdie voorleggings sal deel vorm van die evaluering van die Lewensvatbare Voorsieningsopsies.

 

Ten einde lewensvatbare opsies te vergelyk sal 'n tender uitgereik word aan Skoonmaakmaatskappy.Die diens wat benodig word, is vir skoonmaakdienste aan die studentesentrums op die twee kampusse.  

Hierdie fasiliteite bestaan uit:

• Kantore en Klaskamers

• Meganiese Ruimte

• Sentrale rekenaar en stoorruimtes

• Voedselfasiliteit

• Sitkamers, Ontspannings en Vergaderruimtes

• Studieruimtes

• Toilette

• Kamers gebruik deur Skoonmaakkontrakteur

• Trappe en nooduitgange

Die volgende aktiwiteite sal met verskillende frekwensies binne bogenoemde ruimtes benodig word:

 • Leegmaak van vullisblikke
 • Vee en klam mop of skrop alle harde vloere
 • Maak skoon en stof alle horisontale oppervlaktes, hoogtebanke, lysies, vensterbanke, onderoppervlaktes, prentrame en ligte met 'n klam lap
 • Maak deurhandvatsels met ontsmettingsmiddel skoon
 • Stof vertikale oppervlaktes, (kaste, ens.)
 • Deeglike skoonmaak van toerusting
 • Stofsuig tapyte
 • Maak toegangsdeure / vensters, deurmatjies en spasies onder deurmatjies skoon
 • Strook en seël vinielvloere
 • “Buff" vinylvloere en vee toegangstrappe
 • Was en ontsmet alle bakke, wasbakke, urinale, alle metaal toebehore en teëls
 • Maak spieëls skoon
 • Vervang toiletpapier, handdoeke en seep
 • Was en maak vensters buite / binne skoon

​Die voorstelle sal op die volgende kriteria beoordeel word:

 • Bewese menswaardigheid protokolle en bestuurspraktyke toegepas in die bestuur van menslike hulpbronne
 • Finansiële Volhoubaarheid van oplossing
 • BBSEB gradering
 • Verwysings van minstens 5 huidige kliënte

Waarde Toevoeging spesifiek:

 Metodologie in terme van:

 • Bestuur van veiligheidsaspekte (OHSA)
 • Gehaltebeheerstelsels
 • Hoe word kliëntetevredenheid bereik en gewaarborg
 • Rapportering van onderhoudsprobleme