SUNStudent
Welkom by Universiteit Stellenbosch


 Bloudrukproses

​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​①​

Bloudrukwerkswinkels vir Mandjies 1 – 4 se besigheidsareas vind in Stellenbosch plaas, gefasiliteer deur Serosoft


⭣​​

​​​​​​​​​
②​

Eerste weergawe bloudrukdokumente vir Mandjies 1 – 4 se besigheidsareas word in Indië deur Serosoft voorberei ​


⭣​


③​

Implementeringsfases 1 - 3 en Kortkursusse se besigheidsareas- Bloudrukdokumente word deur die US Funksionele Onderwerpdeskundiges nagegaan volgens die RACI matriks waarop daar ooreengekome is. Iteratiewe gesprekke tussen die US en Serosoft plaas (indien nodig) totdat ooreenstemming bereik word ​​​​​
⭣​
 


④​

Implementeringsfases 1 - 3 en Kortkursusse se besigheidsareas- Bloudrukdokumente word deur die aanspreeklike Besigheidsarea-eienaar goedgekeur en afgeteken, volgens die RACI matriks, asook die Voorsitter van die US-Stuurkomitee​ ​


​​​