SUNStudent
Welkom by Universiteit Stellenbosch

En so begin die SUNStudent-storie …

​​Blueprint workshop 

Die Bloudrukwerkswinkels het op 10 Junie 2019 met Academia-demonstrasies begin in ware filmstyl, springmielies en al!

Die eerste fase van die SUNStudent-projek behels Bloudrukwerkswinkels waartydens al die relevante besigheidsareas met sleutelbelanghebbendes bespreek word. Op Maandag 3 Junie 2019 het ons met Veranderingsbestuurvoorbereidings en algemene Bloudrukinligtingsessies afgeskop. Die Bloudrukwerkswinkels is gemik daarop om Serosoft die geleentheid te bied om US-prosesse beter te verstaan en terselfdertyd ook vir US-personeel die geleentheid te gee om te sien wat Academia bied. Die werkswinkels bied ook ‘n verdere geleentheid vir US om huidige prosesse te heroorweeg en met internasionale standaarde te belyn. Die werkswinkels sal voortgaan tot en met April 2020. Die verskillende besigheidsareas is verdeel in “mandjies” om te verseker dat daar ‘n eweredige verspreiding van werkslading sal wees vir personeel om projekaktiwiteite te behartig, sowel as hul daaglikse besigheidsaktiwiteite.


 

 Waar trek ons tan​​s met die SUNStudent-projek?

Alle mandjie-1-Bloudrukwerkswinkels is voltooi en omvattende Bloudrukdokumente, wat 'n uitvloeisel van die werkswinkels is, word tans saamgestel deur Serosoft. 

 

Mandjie 1 sluit die volgende besigheidsareas in:

  • Werwing
  • Toelating
  • Kurrikulumbestuur
  • Kurrikulumbestuur KB Katalogus/Kalenders
  • Koshuisbestuur


Hieronder is die proses wat ons volg vir die Bloudrukfase:

Blueprint.png  

Die Bloudrukwerkswinkels behels ‘n inklusiewe proses waartydens personeel wat die werkswinkels bywoon, hulle insette kan lewer, asook ‘n geleentheid sal hê om die prosesse te hersien en te verifieer soos deur Serosoft gedokumenteer voordat die Bloudrukdokumente afgeteken word. Dieselfde proses sal met elke mandjie gevolg word soos in die diagram hierbo aangedui.


 

Wat is volgende?

  • Die mandjie-2-Bloudrukwerkswinkels sal op 12 Augustus 2019 begin.
  • Kommunikasie en uitnodigings insake die werkswinkels sal aan belanghebbendes uitgestuur word om personeel te nomineer om aan die mandjie-2-werkswinkels deel te neem. 


Mandjie 2 sal die volgende besigheidsareas insluit

  • Finansiële Ondersteuning
  • Studentegelde
  • Studentelenings en terugbetalings


Ons sien uit om julle by die Veranderingsbestuur-voorbereidingsessies en Bloudrukwerkswinkels te sien!

Nota: Slegs personeel wat nog nie voorheen by die Veranderingsbestuursessies was nie, sal uitgenooi word na die Veranderingsbestuursessies vir mandjie 2.  

​​