​​​​​

Universiteit Stellenbosch handelsmerk-handleiding en gereedskapkis​

Om Universiteit Stellenbosch se Eeufees te herdenk, is die standaard- korporatiewe handelsmerkidentiteit aangepas om Eeufeesspesifieke handelsmerke en 'n visuele identiteit in te sluit. Die g​ereedskapkis stel dié aangepaste identiteit bekend, voorsien gebruiksriglyne en bied ook toegang tot die belangrikste hulpbrontemplate. Hierdie hulpbronne en riglyne is ontwerp om die US gemeenskap te help om die universiteit se handelsmerk effektief te beskerm en voort te bou deur visuele kommunikasie. Klik hier om gereedskapkis af te l​aai​.


Ondersteuning:

Die Afdeling Korporatiewe Kommunikasie en Bemarking is beskikbaar vir ondersteuning indien jy leiding nodig het. Ons kan ook advies gee aan lede van die US gemeenskap asook eksterne entiteite wat namens die Universiteit Stellenbosch werk aan projekte waar die visuele handelsmerkidentiteit gebruik word.

Neem kennis dat gevalle van gesamentlike handelsmerkgebruik (gebruik van US handelsmerke saam met die handelsmerk van enige ander entiteit) skriftelike goedkeuring van beide die Afdeling Korporatiewe Kommunikasie en Innovus vereis. Kontak ons gerus vir advies, asook om template vir PowerPoint aanbiedings, vir gesamentlike handelsmerkgebruik, te versoek.

Epos branding@sun.ac.za
 


Video-oproeptemplate met US-handelsmerk vir MS Teams en Zoom

Vyf maniere om jou video-aanbiedings getrou aan handelsmerk te hou

1. Laai hierdie nuttige agtergronde vir video-oproepe en PowerPoint-template af. Let daarop dat jy jou Universiteit Stellenbosch-identifikasie benodig vir toegang.
Indien jy onseker is oor hoe om hierdie agtergrond-template op te laai, klik hieronder.
MS Teams
Zoom

2. Beplan goed vooraf. Tyd is geld in die geval van video-oproepe, klasse, aanbiedings en webinare, want tyd beteken data. Probeer dus georganiseerd, duidelik en tot die punt wees. Hier is ’n paar nuttige wenke om aan die gang te kom.

3. Beheer jou omgewing deur geraas en onderbrekings tot die minimum te beperk. Dit beteken om op ’n gemaklike, maar afgesonderde plek te sit wat bevorderlik is vir video-oproepe om enige afleidings te verhoed.

4. Begin jou aanbieding deur jou gehoor te vra om hul mikrofone se klank te demp en die hand-ikoon te gebruik om terugvoer of vrae aan te dui. Maak dan seker jou mikrofoon is gedemp wanneer iemand anders praat. Vra hulle om die kletsfunksie vir opmerkings en vrae te gebruik indien jy dit sou verkies.

5. Onthou, jy kan nie die konteks beheer waarbinne jou gehoor deelneem nie. Hou dit lewendig en gebruik ook ander mediums indien jy kan. Voeg ’n video of meningsopname in of vra vrae indien jy die eentonigheid wil verbreek. Hier is nog ’n paar wenke indien jy dit sou benodig.

Tree met die Universiteit Stellenbosch se Korporatiewe Handelsmerk-eenheid in verbinding vir verdere hulp en ondersteuning.


Video Voorlegging Agtergronde


PowerPoint Voorlegging Template


US video-agtergrond Template