Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
US deel van span wat gesigs-uitbeeldings gebruik om die SAPD te help om vyf liggame te identifiseer
Outeur: Corporate Communication & Marketing / Korporatiewe Kommunikasie & Bemarking [Anél Lewis]
Gepubliseer: 21/11/2023

Die Universiteit Stellenbosch (US) is deel van 'n baanbreker-navorsingskonsortium wat digitale gesigsrekonstruksie suksesvol gebruik het om die identikits van vyf ongeïdentifiseerde mense te skep wie se oorskot tussen 2020 en 2022 in Philippi-Oos, Mitchells Plain, Mowbray en Lentegeur gevind is. 

Die realistiese beelde is deel van 'n openbare oproep om hulp om hierdie lyke te identifiseer, en die laaste geleentheid vir die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) in die Wes-Kaap om afsluiting te bring aan gesinne wat moontlik desperaat na inligting soek oor waar hulle naastes hulle bevind.

Die openbare appèl is een uitkoms van 'n gesamentlike loodsstudie van die Western Cape Cold Case Consortium (W4C), wat in 2021 deur 'n CHEC-die Stad Kaapstad streeksinnovasietoekenning befonds word. 'n Interdissiplinêre span kundige navorsingspraktisyns gebaseer in die US en die Die Universiteit van Kaapstad en die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid Forensiese Patologiese Dienste het saamgewerk om verbeterde ontleding van die vyf gevalle te verskaf. Die gesigsuitbeeldings verteenwoordig die sintese van bevindings afgelei van forensiese patologie, forensiese antropologie, digitale beelding, kranio-gesigsanalise, isotoopanalise en forensiese genetika.

Dr Kathryn Smith, 'n senior lektor aan die US en Pearl Mamathuba, ʼn dosent en PhD-kandidaat, het die gesigsuitbeeldings in die US se VIZ.Lab geskep. Die US se Departement Visuele Kunste is die eerste by 'n universiteit in Afrika, en een van slegs 'n handjievol ter wêreld, wat navorsings- en gevallewerk-ervaring in forensiese gesigsbeelding bied.

"Uitkenning in sulke gevalle word in groot mate deur openbare sirkulasie aangevul. Dit is regtig hulle laaste geleentheid om met hulle name en hopelik hulle familie verbind te word, sodat hulle die waardigheid van 'n behoorlike teraardebestelling kan hê.

Die ondersoek van diegene wat moontlik vir hul dood verantwoordelik is, kan slegs voortgesit word sodra 'n slagoffer se identifikasie bekend is Mag hierdie individue binnekort uitgeken word," sê Smith.

Die W4C beskou die onvermoë om honderde onbekende lyke uit te ken, as 'n humanitêre krisis. Menslike oorskot wat nie uitgeken is nie, plaas druk op Suid-Afrika se gesondheidsorgstelsel omdat bewaringskoste aangegaan word en die oorskot plek opneem. Hulle stel ook voor dat gerapporteerde statistieke oor vermiste persone dalk nie akkuraat is nie. Om hul identiteit te ken, kan ook bydra tot 'n beter begrip van migrasie binne en na Suid-Afrika.

 Daar is ook ʼn groot emosionele prys wat gesinne wat dalk nooit weet dat 'n geliefde oorlede is nie, betaal. “Gesinne met vermiste geliefdes bestaan in limbo; die nie-weet is uiters pynlik. Deur regoor forensiese vakgebiede heen en saam met die regering te werk, kan ons nuwe insig in onopgeloste forensiese sake kry en sal ons individue kan uitken deur transdissiplinêre navorsingsinstrumente te gebruik. Dit bring hoop aan baie gesinne wat antwoorde soek en verlig die las wat ongeïdentifiseerde gevalle op ons forensiese fasiliteite plaas."

Die W4C is 'n geregistreerde maatskaplike impak-inisiatief by die US​.​

  • Enigiemand wat moontlik oor inligting beskik oor die aangehegte identikits, word versoek om speursersant Yolande van der Merwe by 082 411 3808 te skakel.
  • Persverklaring van die SAPD
  • Lees meer oor die “stille massaramp" van SA se vermiste en onuitgekende persone.
  • Kyk na 'n onderhoud met dr Smith.