Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Uitnemende kommunikasie
Begin: 01/10/2020, 09:00
Einde: 13/10/2020, 10:30
Kontak:Michelle Pieters - 0218082812
Plek: Online

Waarop fokus hierdie kursus?

Deur skriftelike kommunikasie van ʼn hoë gehalte te lewer, dra jy outomaties by tot die professionele beeld van jou maatskappy. Hierdie kursus help deelnemers om meer doeltreffend te kommunikeer, met die klem op geskrewe kommunikasie.

·     Jy sal die vaardighede aanleer en selfvertroue opbou om doeltreffend in Engels te kommunikeer.

·     Jy word gelei om ʼn verskeidenheid duidelike, bondige en professionele dokumente te skryf.

·     Ons kyk na taalgebruik, trant en formaliteit, sinstruktuur, doelgerigtheid, lesers se behoeftes en die skryfproses.

ʼn Sertifikaat van bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.
Wie kan kursus bywoon en watter loopbaanvoordele hou dit in?

Hierdie intreevlakkursus is vir jou bedoel as jy nie 'n eerstetaalspreker van Engels is nie, maar in ʼn werksomgewing funksioneer waar Engels gebruik word. Veral as tale nie die hooffokus van jou studies was nie, maar skryfwerk wel deel van jou daaglikse take is.

Ons beperk die aantal deelnemers om optimale leer te verseker. Die regstreekse aanlyn sessies word deur ʼn aanlyn komponent aangevul, en alle aspekte van die kursus word geassesseer.

Is daar enige voorvereistes?

Jy sal ʼn rekenaar moet hê wat ons aanlyn platform (MS Teams of SUNOnline) kan hanteer en jy sal ʼn betroubare internetverbinding nodig hê om vir die regstreekse aanlyn sessies aan te meld. Jy sal ook elektroniese dokumente moet kan skep.

Waar en wanneer vind dit plaas?

Hierdie is ʼn aanlyn kursus wat in die loop van 2 weke aangebied word met regstreekse aanlyn sessies op spesifieke datums en tye. Jy sal jou tyd as volg spandeer:

·       1,5 uur per week op ʼn regstreekse aanlyn sessie

·       3 uur per week op leeswerk, take of vasvra-take op eie stoom

·       3 uur om aktiwiteite en opdragte te voltooi

Die datums vir die regstreekse aanlyn sessies is as volg:

  • 1, 6, 8 en 13 Oktober, van 09:00 to 10:30

Enige verdere vrae?
Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812.

Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met ons bespreek. Doen gerus navraag oor beskikbare kortkursusse, datums en die moontlikheid van pasgemaakte kursusse.