Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Aangepaste werksure vir die Neelsie
Neem asseblief kennis van die aangepaste werksure vir die Neelsie:

Die Neelsie sluit vanaand om 21:00. Vrydagaand (20 Maart), en daarna op weeksdae, sluit die Neelsie om 18:00. Saterdaghandel word tussen 07:00 en 12:00 toegelaat. Van 12:00 op 'n Saterdag, is die Neelsie Maandagoggend tot 07:00 gesluit.

Toegangsbeheer sal by twee ingange geïmplementeer word; die oorblywende ingange word gesluit. Vanaf Maandag (of wanneer ons met die hand ontsmettingsmiddel ontvang), sal alle hande gespuit word wanneer die Neelsie binne gegaan word. Die reg op toegang word streng toegepas.