Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Die Koloniale Wond en die Praktyk van Herstel Colloquium
Begin: 16/09/2023, 00:05
Einde: 17/09/2023, 23:55
Kontak:Veeran Naicker - 0218084047
Plek: Stellenbosch

Die Koloniale Wond en die Praktyk van Herstel Colloquium

OPROEP VIR ABSTRAKTE

Sperdatum vir voorleggings: 17 September 2023

'n Nadoktorale Colloquium aangebied deur die Sentrum vir die Studie van Geweld en die Herstellende Soeke (AVReQ)

14-16 November 2023 (Stellenbosch, Suid-Afrika)

Hooftoespraak sal deur prof professor Mbembe Achille gelewer word.​


Die colloquium, The Colonial Wound and the Practice of Repair, het ten doel om 'n vrugbare intellektuele ruimte te skep vir 'n ondervraging en herstelende betrokkenheid by die besering: psigies, eksistensieel en geestelik, veroorsaak deur eeue van koloniale geweld. Vir hierdie colloquium sluit die oproep vir opkomende navorsers internasionale doktorale kandidate, nadoktorale navorsers en vroeë loopbaannavorsers in wat die afgelope vyf jaar 'n doktorsgraad ontvang het.

Met die publikasie van W.E.B Du Bois's, The Souls of Black Folk, het die diagnose van die koloniale toestand as 'n sosiale patologie 'n teoretiese problematiek geword wat debatte tussen aktiviste, geleerdes en toekomstige politici sou beïnvloed. Of die teoretiese fokus op vervreemding, trauma of nie-wees in Asië, Suid-Amerika of Afrika was, praktisyns van koloniale studies het die verband tussen rassegeweld, die deracinasie van plaaslike strukture en die grondwet van 'n gewonde, gekoloniseerde onderwerp beklemtoon. In baie postkoloniale samelewings het die transformasie van die koloniale toestand 'n nuwe regime van geweld ingestel, een wat nie die wond genees het nie, maar die skeuring versterk het. Hierdie ontwikkelings het geboorte gegee aan die studie van die Postkolonie, as 'n regime van brutaliteit en korrupte geselligheid. In hierdie konteks was die praktyk van herstel as 'n oop proses van individuele en gemeenskaplike genesing noodsaaklik om die waardigheid en onafhanklikheid van die voormalige gekoloniseerde en koloniseerder te herstel. Dit is betekenisvol dat die herstel gemoeid is met die hermensliking van wyses van gebrekkige sosialiteit, wat tot dusver koloniale verhoudings oortref het wat mense in gewelddadig opponerende tipes verdeel het.​

Ons vra vir opsommings vir referate, panele, ronde tafelbesprekings en ander vorme van kreatiewe aanbiedings om vrae aan te spreek wat die volgende dek, maar nie beperk is nie:

  • Herbou van subjektiwiteit en gemeenskap in die postkoloniale/postapartheid konteks
  • 'N Kritiese ondervraging van verskillende vorme van koloniale geweld: regs-, politieke, sielkundige, epistemiese en institusionele.
  • Geskiedenis en studies van individuele, sosiale en politieke bewegings gemoeid met die rekonstruksie of herstel van die koloniale onderwerp.
  • Verskillende teoretiese en dissiplinêre konseptualiserings van die koloniale wond: (inter/transgenerasie) trauma, vervreemding en sosiale dood. Dit sluit ontledings van koloniale subjekvorming in, insluitend prosesse van rassifisering en seksualisering.
  • Hoe dra die kruisende nalatenskappe van ras, geslag en klas by tot 'n begrip van die koloniale toestand as 'n wond?
  • Konseptualisering van herstel as 'n sielkundige, politieke of etiese praktyk.
  • Hoe kan die visuele, uitvoerende en literêre kunste bydra tot herstelpraktyke in postapartheid Suid-Afrika en die postkoloniale samelewing?

Indieningsprosedure

Ons sien uit daarna om jou opsomming van 300 woorde teen 17 September 2023 te ontvang. Gebruik asseblief die skakel HIER om jou opsomming en die vereiste ondersteunende inligting in te dien.

Indien u enige navrae het, kontak dr Veeran Naicker by 27804887@sun.ac.za.

Uitkoms en finale keuring van suksesvolle kandidate: Maandag 25 September 2023.