Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
ADUN/CPUT Dekolonisering van EdTech Seminaarreeks
Begin: 12/09/2023, 08:00
Einde: 12/09/2023, 08:00
Kontak:Sonja Strydom - (021) 808 3083
Plek: Online

Tydens die seminaarreeks sal kundiges van hoëronderwysinstellings in die Wes-Kaap gesels oor die tema van "Digitale tegnologie as bemiddelaar in dekolonisering van praktyke in onderwys: 'n Suid-Afrikaanse perspektief". Deur hul verskillende standpunte en oorwegings by te dra, hoop ons dat deelnemende kundiges verdere besprekings sal stimuleer en sal help om belangrike aspekte van die wisselwerking tussen digitale tegnologie en dekolonisasie in die Afrika-konteks te debatteer.

Sluit asseblief virtueel by ons aan vir die tweede seminaar wat aangebied word deur prof Candice Livingston (KSUT). Registreer hier: https://bit.ly/decoledtech. Die formaat van die een-uur aanlyn seminaar sal 'n 30-minute inset van die aanbieder wees, gevolg deur verdere besprekings met die gehoor.


Prof Candice Livingston (KSUT)

  • Associate Professor and C3 NRF-rated researcher.
  • Research co-ordinator, the Faculty Language coordinator and B.Ed. Hons coordinator.
  • Member of the English National Language Body and council member of the English Academy of Southern Africa

12 September 2023

13:00 – 14:00


Herverbeelding van assessering met ChatGPT

Opsomming:

Die nalatenskap van kolonialisme is steeds deurdringend in ons Hoër Onderwysinstellings, en dit is duidelik in ons assesseringspraktyke, wat dikwels steeds bevooroordeelde houdings ten opsigte van die ontwerp van summatiewe en formatiewe assesseringstake weerspieël. KI-taalmodelle dwing ons om ons strafbenadering te in assessering te heroorweeg, terwyl ons steeds pleit vir akademiese integriteit in assesserings. ChatGPT is 'n instrument wat onderwysersopleidingsdosente in staat stel om diverse assesseringsformate, gebaseer op werklike wêreldprobleme, te omhels wat ervaringsleer en pragmatiese assessering ondersteun. Deur ChatGPT as 'n dekoloniseringsagent in Onderwysersopleiding te benader, kan dosente die KI-taalmodel gebruik om assesserings in diverse vakke soos Tweedetaalleer, Wetenskap opvoeding, Navorsing en Akademiese Geletterdheidskryfprogramme en Onderrigpraktyk te skep. Hierdie referaat het ten doel om te beskryf hoe akademici by die Fakulteit Opvoedkunde aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie ChatGPT gebruik om die onderdrukkende strukture wat steeds bestaan binne die assesseringspraktyke van Onderwyseropleiding, te konfronteer. Hierdie akademici het gepoog om 'n organiese benadering tot assessering te beklemtoon, wat sien dat tegnologie met outentieke take in 'n werklik pragmatiese benadering gebruik kan word, aangesien ChatGPT werklike wêreld scenario's kan simuleer en voorsiening maak vir hoër orde denke wat deurslaggewend is in hoër onderwys. ChatGPT maak voorsiening vir assessering wat standaard assesseringspraktyke heroorweeg wat studente uit histories onderverteenwoordigde agtergronde kan benadeel, en wat studente bemagtig, empatie inspireer en werklik lei tot reflektiewe praktyke in assessering.