Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Teenopmetings Distrik Ses en Stellenbosch
Begin: 06/09/2023, 12:30
Einde: 06/09/2023, 13:45
Kontak:Ceasar - 0218084032
Plek: AVReQ Seminar Room

AVReQ nooi u graag uit na 'n boeiende openbare lesing getiteld "Counter-surveying District Six and Stellenbosch." Die bekende akademikus, dr. Siddique Motala, sal ons op 'n prikkelende reis deur sy baanbrekende navorsing neem en vars insigte bied in die ryk tapisserie van geskiedenis, verlies en herinnering.

 

Dr. Motala, 'n uitgelese Senior Lektor in die Departement Siviele Ingenieurswese aan die Universiteit van Kaapstad, het meer as 15 jaar lank verdiep geraak in die verkenning van Distrik Ses, 'n terrein wat deurdrenk is van die geskiedenis van apartheid se gedwonge verskuiwings. Sy aanbieding beloof om die merkwaardige metodologie van "teenopmeting" te onthul, 'n benadering wat die voetspore van plekke wat uit die fisiese landskap verdwyn het, naspeur.

 

Die hart van dr Motala se werk lê in die samesmelting van uiteenlopende dissiplines, wat elkeen bydra tot sy veelsydige verkenning. Deur geografiese inligtingstelsels (GIS) kartering, tradisionele opmetingstegnieke, mondelinge geskiedenis, foto's, film, mobiele tegnologieë en plaaslike gemeenskapsgebaseerde argiewe saam te weef, het hy 'n unieke ondersoekraamwerk opgestel.

 

Onthulling van die verlede deur innovasie

Dr Motala se lesing sal deelnemers 'n oorsig gee van sy omvattende navorsingsprojekte wat ontkiem het uit die praktyk van 'teenopmeting'. Hy gaan delf in sy gebruik van 'n groter werklikheid en die rol daarvan in die bewaring en vertel van die verhale van Distrik Ses en Stellenbosch, sodat die geskiedenis opnuut ervaar kan word. Hierdie innoverende benadering vang die gees van die verlede vas en blaas lewe in ruimtes wat eens stilgemaak is. Die lesing sal ook die kruising van storievertelling, posthumanisme en sosiaal regverdige pedagogieë ondersoek, en beklemtoon hoe hierdie elemente saamvloei in die strewe na 'n meer inklusiewe en empatiese begrip van ons gedeelde geskiedenis.

 

Oor dr. Siddique Motala

Dr Siddique Motala is 'n akademiese lig wat verskeie hoede dra. Met 'n Ph.D. in Onderwys en 'n opgeleide landmeter, het hy 'n unieke perspektief wat die gaping tussen akademie en praktiese verkenning oorbrug. Sy navorsingsbelangstellings strek oor ruimtelike-tydelike kartering, innoverende onderrigpraktyke in ingenieursopvoeding en sosiaal bewuste pedagogieë. Dr Motala was mede-redakteur van die invloedryke boek "Higher Education Hauntologies: Living with Ghosts for a Justice-to-Come" (Routledge, 2021), 'n bewys van sy toewyding om ongekende vertellings op te grawe.

 

Sluit by ons aan op 6 September 2023 by die AVReQ Seminaarkamer, terwyl Dr Motala die verwikkeldhede van "Teenopmeting Distrik Ses en Stellenbosch" uitpak. Dit is 'n onmisbare geleentheid om betrokke te raak by baanbrekersnavorsing wat die grense van historiese ondersoek herdefinieer.

Sitplek is beperk, daarom moedig ons u aan om so gou moontlik te RSVP om u plek te verseker.

Vir inligting kontak Ceasar ceasar@sun.ac.za.

Datum:  Woensdag 6 September 2023
Tyd:  12:30 nm - 13:45 nm
Plek: AVReQ Seminaarkamer


Klik HIER om te registreer