Maties
Welcome to Stellenbosch University

Situational Judgement Test (SJT) | Situasionele Beoordelingstoets (SBT)


Faculty of Medicine and Health Sciences: Please note that all matric learners who have applied for admission to undergraduate programmes of the Faculty of Medicine and Health Sciences must register for and write the Situational Judgement Test (SJT)​.​​​​


Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe: Let asseblief daarop dat alle matriekleerders wat aansoek gedoen het vir toelating tot voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe vir die Situasionele Beoordelingstoets (SBT) moet registreer en die toets moet aflê.