Maties
Welcome to Stellenbosch University

Situational Judgement Test (SJT)

​​​


​Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe: Let asseblief daarop dat alle matriekleerders wat aansoek gedoen het vir toelating tot voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe vir die Situasionele Beoordelingstoets (SBT) moet registreer en die toets moet aflê.