Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Stellenbosch University Library exam hours
Start: 22/10/2017, 08:00
End: 14/11/2017, 23:00
Contact:Reinet Faasen - 0218083722
Location: Stellenbosch University Library, Stellenbosch campus

​22 October – 14 November 2017          

Mondays – Thursdays                                        08:00 – 23:00

No services                                                           22:00 – 23:00

Fridays                                                                08:00 – 22:00

No services                                                          17:30 – 22:00

 Saturdays – Sundays                                        10:00 – 22:00

No services                                                          16:30 – 22:00

Sundays no services in Learning & Research Commons 10:00 – 22:00